(BĐT) - Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế chỉ đạo các bộ phận liên quan, chi cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại bởi dịch bệnh lập hồ sơ gửi thủ trưởng cơ quan Thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế đề nghị miễn tiền chậm nộp, gia hạn nộp thuế (nếu có nhu cầu).
Nhiều hộ kinh doanh dang gặp khó vì Covid-19. Ảnh: Internet

Nhiều hộ kinh doanh dang gặp khó vì Covid-19. Ảnh: Internet

Để kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế là hộ, cá nhân kinh doanh trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu các cục thuế thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế chỉ đạo các bộ phận liên quan, các chi cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại bởi dịch bệnh lập hồ sơ gửi thủ trưởng cơ quan Thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế đề nghị miễn tiền chậm nộp, gia hạn nộp thuế (nếu có nhu cầu).

Đồng thời, các cục thuế phải căn cứ vào tình hình thực tế tác động của dịch bệnh đến thị trường cung cầu, mức độ sụt giảm doanh thu và cung ứng dịch vụ hàng hoá của cá nhân kinh doanh đối với người bị ảnh hưởng bị dịch bệnh, trường hợp qua số liệu xác minh, kiểm tra có căn cứ xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với mức doanh thu đã khoán thì cơ quan Thuế phải kịp thời xác định lại doanh thu khoán cho cá nhân kinh doanh.

Riêng đối với các cá nhân kinh doanh lẻ có đơn xin giảm thuế khoán do có thay đổi doanh thu do tác động của dịch bệnh Covid-19, Tổng cục Thuế yêu cầu các chi cục thuế phải thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ, rút ngắn thời gian xử lý đối với hồ sơ giảm thuế của cá nhân kinh doanh.

Đối với các chợ, trung tâm thương mại có đơn xin giảm thuế tập thể, các chi cục thuế phải thông qua công tác quản lý, khảo sát doanh thu theo từng ngành nghề, xin ý kiến tư vấn thuế của hội đồng tư vấn thuế để thực hiện theo đúng thực tế.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế chủ động tham mưu với uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố để yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp trong quá trình triển khai công tác quản lý thuế.