Liên quan đến thị trường bất động sản, như chúng tôi đưa tin hôm qua thì theo báo cáo của Hiệp hội bất động sản Việt Nam, dự kiến năm 2016, giá nhà bình quân sẽ tăng trưởng. Trước đó trong các nghiên cứu của các hãng tư vấn bất động sản, cũng đã nhận định xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục. Tuy nhiên mức tăng như thế nào còn tùy thuộc vào từng dự án cũng như vị trí.
Cơ sở để giá nhà tại một dự án có thể tăng?
Theo FBNC