(BĐT) - Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, hơn 200,4 triệu cổ phần của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) sẽ được giao dịch trên UPCoM vào ngày 7/3 tới với mã chứng khoán là OIL. 

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 20.200 đồng/cổ phiếu, tương đương giá đấu bình quân thành công của đợt IPO.

Năm 2017, doanh thu hợp nhất của PV Oil ước đạt 56.000 tỷ đồng, vượt 65% kế hoạch năm. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 405 tỷ đồng, vượt 25% chỉ tiêu năm.

Năm 2018, PV Oil đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt khoảng 41.000 tỷ đồng, lãi trước thuế hợp nhất 340 tỷ đồng (giảm 16% thực hiện năm 2017) và nộp ngân sách nhà nước 7.200 tỷ đồng.