(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2020.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

3 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần gồm: Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng; Nhà khách Cà Mau; Trung tâm Giống nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Cà Mau thực hiện chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên thành công ty cổ phần theo đúng quy định, đề xuất tỷ lệ vốn nhà nước cần nắm giữ nếu cần thiết.