Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2119/BXD-HĐXD gửi Văn phòng Chính phủ về việc góp ý về cơ chế đặc thù đảm bảo tiến độ các hạng mục của phía Việt Nam trong Dự án tổng thể Xây dựng Cung Hữu nghị Việt – Trung.
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sau khi nhận được Văn bản số 8995/VPCP-QHQT ngày 24/8/2017 của Văn phòng Chính phủ đề nghị góp ý kiến đối với kiến nghị của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam về cơ chế đặc thù đảm bảo tiến độ các hạng mục của phía Việt Nam trong Dự án tổng thể Xây dựng Cung Hữu nghị Việt - Trung (Văn bản số 1642/LH-BVT ngày 21/8/2017), Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

Theo nội dung tại Văn bản nêu trên và tài liệu kèm theo, phần việc của phía Trung Quốc sẽ hoàn thành đúng kế hoạch đã cam kết; phần việc của Việt Nam còn 02 hạng mục chưa triển khai gồm: Hạng mục xây dựng cổng chính, phòng bảo vệ, biển tên công trình và tường bao, giá trị khoảng 13,9 tỷ đồng; Hạng mục thi công đấu nối đường điện cao áp phục vụ công tác hiệu chỉnh chạy thử trang thiết bị và vận hành dự án sau này, giá trị khoảng 2,5 tỷ đồng. Để đảm bảo dự án được triển khai xây dựng và hoàn thành theo đúng cam kết giữa Chính phủ hai nước, việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục nêu trên là rất cần thiết và đáp ứng được tiến độ theo đề nghị của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Tuy nhiên, giá trị 02 hạng mục xây dựng nêu trên là vượt quá hạn mức cho phép chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luất Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Trong trường hợp này, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam cần nghiên cứu để có thể áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu. Theo đó, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam cần bổ sung giải trình làm rõ các điều kiện đặc thù, riêng biệt của gói thầu mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật Đấu thầu để làm cơ sở, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Báo Xây dựng