(BĐT) - Công ty CP Cát Lợi (mã chứng khoán: CLC) thông báo kết quả kinh doanh quý III/2020 với doanh thu đạt 528,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 41,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,3% và 5,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, doanh thu tăng nhưng lợi nhuận gộp giảm 9,1% về 76,5 tỷ đồng, bên cạnh đó biên lợi nhuận gộp giảm xuống từ 17,3% về còn 14,5%. Dù lợi nhuận gộp giảm nhưng nhờ chi phí tài chính giảm, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm nên lợi nhuận trong kỳ vẫn giữ được mức tăng 5,1%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt 1.419,4 tỷ đồng doanh thu và 96,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 0,6% và giảm 2,3% so với cùng kỳ 2019.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 1.850 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 80,5% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.