(BĐT) - Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM (Citenco) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2018. Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 855,3 tỷ đồng, tăng trưởng 4,45% so với năm 2017. Lợi nhuận gộp tăng trưởng 10% đạt 118,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Citenco giảm 6,3% so với năm 2017, đạt 26,6 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Tại thời điểm cuối năm 2018, tổng tài sản của Citenco đạt 1.313 tỷ đồng, tăng 2,9% so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả đạt 990,3 tỷ đồng, chiếm 75,5%. Citenco có vốn điều lệ 304,4 tỷ đồng, do UBND TP.HCM nắm giữ 100% cổ phần, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vệ sinh, môi trường,