(BĐT) - Bộ Công an vừa quyết định điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 14: 5 xe thang chữa cháy loại 30m (kiểu vươn thẳng) thuộc Dự án Đầu tư tăng cường tiềm lực về phương tiện, thiết bị tìm kiếm, cứu nạn và phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) - Giai đoạn 2 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

Dự án Đầu tư tăng cường tiềm lực về phương tiện, thiết bị tìm kiếm, cứu nạn và PCCC cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư là 857,4 tỷ đồng. Gói thầu số 14 có giá 82 tỷ đồng.

Thời gian bắt đầu tổ chức đấu thầu của Gói thầu số 14 được điều chỉnh từ quý I/2021 sang quý III/2021. Hình thức lựa chọn nhà thầu được điều chỉnh từ đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, qua mạng sang hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế. Trước đó, vào đầu tháng 4/2021, Bộ Công an đã điều chỉnh hình thức của Gói thầu số 14 từ hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước sang hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, qua mạng.

Cũng trong quý III/2021, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tổ chức chỉ định thầu, quy trình rút gọn để thực hiện Gói thầu số 1 Tư vấn hỗ trợ lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và xử lý tình huống đấu thầu quốc tế (198,238 triệu đồng); Gói thầu số 2 Dịch thuật (biên dịch tài liệu và dịch đuổi) có giá là 143,6 triệu đồng.