Để xử lý toàn bộ rác tồn đọng trong nội đô, Sở Xây dựng tạm thời phân luồng vận chuyển rác tạm thời về Nhà máy Điện rác Sóc Sơn khối lượng khoảng 1.000 tấn/ngày từ ngày 18/6 đến 20/6/2022.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo gửi UBND thành phố về việc tiếp nhận, xử lý rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Theo đó, Sở yêu cầu đến hết ngày 20/6, xử lý dứt tình trạng ùn ứ rác thải trên địa bàn, Sở Xây dựng đã đề ra các giải pháp về tiếp nhận, phân luồng vận chuyển rác.

Cụ thể, đối với khối lượng chất thải rắn sinh hoạt chưa vận chuyển về khu xử lý do các yếu tố khách quan, UBND các quận chỉ đạo nhà thầu có phương án bảo đảm vệ sinh môi trường, không gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Sở Xây dựng cũng đã khẩn trương chỉ đạo Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) - đơn vị quản lý, vận hành bãi rác Nam Sơn tập trung bố trí máy móc, nhân lực khẩn trương sửa phục hồi tuyến đường công vụ tiếp nhận rác; tăng cường thiết bị (đặc biệt máy ủi), bố trí lao động bảo đảm điều kiện tiếp nhận rác 24/24 giờ; tính toán đến điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp trong các ngày tiếp theo. Đồng thời, tăng cường thời gian tiếp nhận rác tại khu xử lý 24/24 giờ.

Chuyển rác về nhà máy điện rác Sóc Sơn: Xử lý dứt điểm 3.000 tấn rác tồn ảnh 1

Cẩu trục ép và bốc rác từ bể chứa ra buồng đốt

Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận chỉ đạo nhà thầu tăng cường phương tiện nhằm bảo đảm thu gom vận chuyển hết rác tồn đọng trong thời gian 3 ngày. Đồng thời, phân luồng vận chuyển rác tạm thời về Nhà máy Điện rác Sóc Sơn khối lượng khoảng 1.000 tấn/ngày từ ngày 18/6 đến 20/6/2022.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, từ ngày 12/6 đến hết ngày 16/6/2022, Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn tiếp nhận bằng phương pháp chôn lấp trung bình khoảng 4.829 tấn/ngày-đêm, thấp hơn trung bình 5 tháng đầu năm khoảng 219 tấn/ngày đêm. Đối chiếu với khối lượng thống kê vận chuyển về khu xử lý 5 tháng đầu năm 2022, sau 5 ngày vừa qua, khối lượng rác tồn tại các địa bàn khoảng 3.000 tấn.

Nguyên nhân tồn đọng rác là do công tác quản lý, vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn gặp nhiều khó khăn: Thời tiết bất lợi, mưa to tập trung kéo dài nhanh chóng làm hỏng tuyến đường công vụ xe vận chuyển rác. Trong khi đó, khu vực tiếp nhận rác phải ủi tịnh tiến ra xa. Thời gian tiếp nhận rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn vào khoảng 17h/24h. Bên cạnh đó, tại một số địa bàn, nhà thầu vận chuyển rác cho các quận chưa bố trí đủ xe vận chuyển bảo đảm hết khối lượng rác phát sinh (địa bàn Cầu Giấy chỉ bố trí 12 xe thường xuyên vận chuyển, không vận chuyển được hết khối lượng phát sinh hằng ngày trung bình 350 tấn/ngày).

Theo Tiền Phong