Thời gian chuẩn bị hồ sơ trong GPA của WTO (Kỳ 2)

Trong thực tế, ở các nước thành viên Hiệp định Mua sắm chính phủ (GPA) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thời gian tối thiểu để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu có thể ngắn hơn 40 ngày như quy định chung nhờ việc ứng dụng đấu thầu

Trong thực tế, ở các nước thành viên Hiệp định Mua sắm chính phủ (GPA) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thời gian tối thiểu để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu có thể ngắn hơn 40 ngày như quy định chung nhờ việc ứng dụng đấu thầu điện tử cũng như trong một số trường hợp đặc biệt khác.

 

Thời gian tối thiểu chuẩn bị hồ sơ dự thầu khi áp dụng đấu thầu điện tử

Theo quy định của GPA, cơ quan mua sắm có thể giảm đi 5 ngày đối với thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu (từ 40 ngày xuống còn 35 ngày) nếu họ đăng tải thông báo mời thầu qua phương tiện điện tử. Thời gian này sẽ giảm tiếp 5 ngày nữa (còn 30 ngày) nếu cùng thời điểm đăng tải thông báo mời thầu, cơ quan mua sắm phát hành hồ sơ mời thầu thông qua phương tiện điện tử. Chưa hết, nếu cơ quan mua sắm đồng ý tiếp nhận hồ sơ dự thầu qua phương tiện điện tử, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu có thể được giảm thêm 5 ngày nữa, tức là giảm xuống 25 ngày, gần giống với quy định của Việt Nam đối với đấu thầu trong nước (20 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu).

IMG

Trong những trường hợp khẩn cấp mà cơ quan mua sắm chứng minh được rằng, việc thực hiện theo quy định về thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu (40 ngày) là không thể thực hiện được, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 10 ngày

Trên thực tế, các nước phát triển như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Canada… đều thường xuyên áp dụng đấu thầu điện tử trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Do đó, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu ở các quốc gia này thường không phải là 40 ngày, mà chỉ nằm trong khoảng 25 - 30 ngày, tùy theo mức độ phát triển của hệ thống đấu thầu điện tử ở nước đó.

 

Thời gian tối thiểu chuẩn bị hồ sơ dự thầu trong trường hợp đặc biệt

Ngoài việc áp dụng đấu thầu điện tử khiến thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu có thể giảm từ 40 ngày xuống 25 ngày, GPA còn quy định một số trường hợp khác, trong đó thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 10 ngày. Cụ thể là:

 

Thứ nhất, cơ quan mua sắm đã đăng tải thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu ít nhất 40 ngày và không quá 12 tháng trước khi đăng tải thông báo mời thầu. Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần có những thông tin như mô tả gói thầu; ngày dự kiến có thời điểm đóng thầu hoặc ngày dự kiến hết hạn nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển; địa chỉ để mua, nhận các tài liệu liên quan đến gói thầu; và những thông tin như trong thông báo mời thầu (mô tả tính chất và khối lượng hàng hóa, tiến độ cung cấp hàng hóa hay dịch vụ, điều kiện tham dự thầu…) nếu tại thời điểm đăng tải thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, cơ quan mua sắm có sẵn những thông tin đó.

 

Thứ hai, đối với hoạt động mua sắm thường xuyên, cơ quan mua sắm nêu rõ trong thông báo ban đầu rằng thông báo tiếp theo sẽ đưa ra thời gian cho việc nộp hồ sơ dự thầu.

 

Thứ ba, trong những trường hợp khẩn cấp mà cơ quan mua sắm chứng minh được rằng, việc thực hiện theo quy định về thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu (40 ngày) là không thể thực hiện được.

 

GPA cũng quy định thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa hay dịch vụ thương mại (loại hàng hóa, dịch vụ sẵn có và thông dụng trên thị trường) là 13 ngày với điều kiện cơ quan mua sắm đăng tải cùng lúc thông báo mời thầu và hồ sơ mời thầu thông qua phương tiện điện tử. Tuy nhiên, nếu cơ quan mua sắm đồng ý tiếp nhận hồ sơ dự thầu qua phương tiện điện tử, thời gian tối thiểu dành cho việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu cũng không thể giảm xuống dưới 10 ngày. 

 

Một điểm rất đáng chú ý trong GPA liên quan tới thời gian tối thiểu dành cho việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu là quy định đối với các cơ quan mua sắm ở Phụ lục 2 (cơ quan cấp địa phương – các tỉnh, thành phố) và Phụ lục 3 (các cơ quan khác –  doanh nghiệp nhà nước, đơn vị hoạt động tự chủ). Cụ thể là, khi cơ quan mua sắm gửi thư mời thầu cho tất cả nhà thầu hoặc chỉ một số nhà thầu có tên trong danh sách ngắn, cơ quan mua sắm và các nhà thầu được chọn có thể tự thỏa thuận với nhau về thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu. Trường hợp hai bên không tìm được tiếng nói chung, cơ quan mua sắm có thể tự áp đặt khoảng thời gian tối thiểu cho việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu với điều kiện không được ngắn hơn 10 ngày.

 

Đây là điều khoản mà nhà thầu cần phải đặc biệt lưu tâm để đàm phán với cơ quan mua sắm cũng như chủ động bố trí thời gian hợp lý cho việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

Hương Giang

 

ngocthanh