Quy mô thị trường mua sắm chính phủ Australia (Kỳ 3) Các loại hàng hóa được mua sắm nhiều nhất năm 2012 - 2013

Trong nhóm 20 loại hàng hóa và dịch vụ được mua sắm nhiều nhất, bên cạnh 13 loại dịch vụ, trong năm tài chính 2012 - 2013,

Trong nhóm 20 loại hàng hóa và dịch vụ được mua sắm nhiều nhất, bên cạnh 13 loại dịch vụ, trong năm tài chính 2012 - 2013, các cơ quan chính phủ Australia đã chi 17,4 tỷ đôla Australia để mua sắm 7 loại hàng hóa. Đó là những loại hàng hóa nào và cơ hội thắng thầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa là bao nhiêu?

IMG

Theo số liệu thống kê từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Australia (AusTender), loại hàng hoá được mua sắm nhiều nhất trong năm tài chính 2012 - 2013 là các loại hàng hoá liên quan tới “1 - Công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình và viễn thông” (tổng giá trị hợp đồng đạt 9,08 tỷ đôla Australia). Đứng thứ hai là “2 - Các phương tiện đi lại cá nhân, quân sự và thương mại, linh kiện và phụ kiện” (tổng giá trị hợp đồng đạt 4,91 tỷ đôla Australia). Các vị trí tiếp theo là “3 - Nhiên liệu và phụ gia nhiên liệu, dầu nhờn và vật liệu chống ăn mòn” (tổng giá trị hợp đồng đạt 816 triệu đôla Australia), “4 - Máy móc, vật tư phục vụ cho việc thực thi pháp luật, quốc phòng, bảo đảm an ninh và an toàn” (tổng giá trị hợp đồng đạt 790 triệu đôla Australia), “5 - Vật tư, linh kiện cho công trình xây dựng” (tổng giá trị hợp đồng đạt 306 triệu đôla Australia), “6 - Giấy nguyên liệu và thành phẩm” (tổng giá trị hợp đồng đạt 158 triệu đôla Australia) và “7 - Vật tư, linh phụ kiện cho hệ thống điện, ánh sáng” (tổng giá trị hợp đồng đạt 148 triệu đôla Australia).

 

Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trong các loại hàng hóa được mua sắm nhiều nhất, xét về mặt giá trị, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) giành được nhiều hợp đồng nhất đối với các gói thầu mua sắm “2 - Các phương tiện đi lại cá nhân, quân sự và thương mại, linh kiện và phụ kiện” (tổng giá trị hợp đồng do các SME trúng thầu đạt 1,23 tỷ đôla Australia); tiếp theo là gói thầu mua sắm hàng hóa “1 - Công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình và viễn thông” (tổng giá trị hợp đồng trao cho các SME đạt 640 triệu đôla Australia). SME giành được các hợp đồng trị giá 280 triệu đôla Australia trong số các gói thầu mua “4 - Máy móc, vật tư phục vụ cho việc thực thi pháp luật, quốc phòng, bảo đảm an ninh và an toàn”; 210 triệu đôla Australia trong các gói thầu “5 - Vật tư, linh kiện cho công trình xây dựng”…

IMG

Tuy nhiên, xét về mặt tỷ lệ, có thể thấy SME có nhiều cơ hội hơn trong các gói thầu mua sắm “7 - Vật tư, linh phụ kiện cho hệ thống điện, ánh sáng”, với 87% giá trị hợp đồng được trao cho các SME (tương đương 130 triệu đôla Australia). 69% giá trị hợp đồng mua sắm “5 - Vật tư, linh kiện cho công trình xây dựng” thuộc về các SME. Ngược lại, SME khó cạnh tranh hơn với các nhà thầu là doanh nghiệp lớn trong các gói thầu mua sắm “6 - Giấy nguyên liệu và thành phẩm” và “4 - Máy móc, vật tư phục vụ cho việc thực thi pháp luật, quốc phòng, bảo đảm an ninh và an toàn” (tương ứng chỉ có 37% và 36% giá trị hợp đồng mua sắm). Việc mua sắm hàng hóa liên quan tới “1 - Công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình và viễn thông” và “3 - Nhiên liệu và phụ gia nhiên liệu, dầu nhờn và vật liệu chống ăn mòn” hầu như không có cơ hội dành cho SME.

 Song Khanh

 

admin