Quy mô thị trường mua sắm chính phủ Australia Các cơ quan quốc phòng Australia mua sắm nhiều nhất (Kỳ 4)

Ở bất kì quốc gia nào, chi tiêu cho mục tiêu an ninh, quốc phòng luôn chiếm một tỷ lệ lớn trong chi tiêu của Chính phủ. Australia cũng không phải là trường hợp

Ở bất kì quốc gia nào, chi tiêu cho mục tiêu an ninh, quốc phòng luôn chiếm một tỷ lệ lớn trong chi tiêu của Chính phủ. Australia cũng không phải là trường hợp ngoại lệ khi các cơ quan quốc phòng luôn là đơn vị chi tiêu nhiều nhất.

IMG

Trong năm tài chính 2012 - 2013, cơ quan mua sắm nhiều nhất ở Australia là Bộ Quốc phòng (vị trí số 1, tổng giá trị hợp đồng đạt 8,41 tỷ đôla Australia). Ở vị trí thứ hai cũng là một cơ quan quốc phòng – Tổ chức Vật liệu quốc phòng (tổng giá trị hợp đồng đạt 7,53 tỷ đôla Australia). Vị trí thứ 3 là Cơ quan quản lý dịch vụ viễn thông phổ biến với tổng mức chi 6,41 tỷ đôla Australia thông qua các hợp đồng mua sắm chính phủ. 3,19 tỷ đôla Australia là tổng giá trị hợp đồng do Bộ các dịch vụ cho con người Australia thực hiện (vị trí thứ 4); trong khi đó, Bộ Di cư và Công dân đứng ở vị trí thứ 5 với tổng giá trị hợp đồng mua sắm chính phủ đạt 2,8 tỷ đôla Australia. Văn phòng Thuế của Australia chi tiêu nhiều thứ 6 với tổng giá trị hợp đồng đạt 1,28 tỷ đôla Australia. Các vị trí tiếp theo lần lượt là: 7 - Cơ quan Viện trợ phát triển Australia (AusAid, tổng giá trị hợp đồng là 1,04 tỷ đôla Australia); 8 - Bộ Thương mại và Ngoại giao (0,99 tỷ đôla Australia); 9 - Bộ Y tế và Người cao tuổi (0,81 tỷ đôla Australia) và cuối cùng là 10 - Bộ Tài chính (0,57 tỷ đôla Australia).

IMG

Trong năm tài chính 2012 - 2013, riêng hai cơ quan quốc phòng của Australia đã mua sắm với tổng giá trị hợp đồng đạt gần 16 tỷ đôla Australia, chiếm 48,26% so với tổng chi tiêu của 10 cơ quan mua sắm nhiều nhất. Trong hai năm tài chính trước đó, Bộ Quốc phòng và Tổ chức Vật liệu quốc phòng cũng là hai đơn vị chi tiêu nhiều nhất và vững vàng ở vị trí thứ nhất và thứ hai trong Top 10 cơ quan mua sắm nhiều nhất của Australia.

IMG

Có thể nhận thấy, chi tiêu của hai cơ quan quốc phòng của Australia chiếm gần một nửa so với tổng chi tiêu của 10 cơ quan mua sắm nhiều nhất (tính theo giá trị hợp đồng được thống kê qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Australia – AusTender). Đáng chú ý là các năm 2008 - 2009 và 2011 - 2012 với tỷ lệ chi tiêu của hai cơ quan quốc phòng chiếm tương ứng 56,1% và 54,5% tổng giá trị hợp đồng (tương đương 17,7/31,5 tỷ đôla Australia và 22,7/41,4 tỷ đôla Australia).

 

Riêng trong năm 2012 - 2013, tổng giá trị mua sắm của 10 cơ quan nêu trên chiếm tới 84,2% tổng giá trị mua sắm công của Australia (tương đương 33,03 tỷ đôla Australia); trong khi tất cả các cơ quan khác (khoảng hơn 60 cơ quan) chỉ chiếm 15,8%, tương đương 6,2 tỷ đôla Australia.

Song Khanh

ngocthanh