Mỹ cấm sử dụng lao động bất hợp pháp trong mua sắm công

Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa ban hành một chính sách mới nhằm tăng cường giám sát và ngăn chặn tình trạng sử dụng lao động bất hợp pháp của nhà thầu trong quá trình thực hiện các hợp đồng mua sắm công.

Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa ban hành một chính sách mới nhằm tăng cường giám sát và ngăn chặn tình trạng sử dụng lao động bất hợp pháp của nhà thầu trong quá trình thực hiện các hợp đồng mua sắm công. 

 

Cụ thể, theo chính sách trên, Chính phủ Mỹ nghiêm cấm nhà thầu, dù là nhà thầu chính hay nhà thầu phụ, tham gia vào bất kể hình thức nào sử dụng lao động trái phép như: thực hiện các hành vi gian lận trong quá trình tuyển dụng  lao động (không công bố các thông tin tuyển dụng cơ bản hoặc đưa thông tin sai lệch về các điều kiện và điều khoản làm việc, bao gồm tiền lương, phụ cấp thêm, địa điểm làm việc, điều kiện sinh hoạt và nhà ở, thu phí tuyển dụng), đồng thời yêu cầu nhà thầu cung cấp thông tin chi tiết về lao động mà họ sử dụng. 

 

Đối với hợp đồng có giá trị trên 500.000 USD được thực hiện ở nước ngoài, nhà thầu Mỹ phải đưa ra kế hoạch tuân thủ chính sách trên, bao gồm chương trình báo cáo về nhận thức người lao động, quy trình báo cáo vi phạm, các kế hoạch tuyển dụng và nhà ở. Bên cạnh đó, nhà thầu chính phải chứng nhận rằng không một nhà thầu phụ nào mà họ lựa chọn tham gia vào hoạt động buôn người.  

 

Chính sách trên nêu rõ: Chính phủ Mỹ có trách nhiệm bảo đảm rằng, tiền thuế của người dân không được sử dụng vào tệ nạn buôn người và những cá nhân dễ bị tổn thương sẽ được bảo vệ trước các nhà thầu khi họ tham gia cung cấp các dịch vụ quan trọng và cung cấp hàng hóa cho Chính phủ Mỹ.  

Nguyễn Nam 

(Theo báo chí nước ngoài)

 

ngocthanh