Hướng dẫn kiềm chế tham nhũng trong mua sắm công của Tổ chức Minh bạch quốc tế (Kỳ 1): Giới thiệu chung

Mua sắm công là một quy trình mua sắm tương đối phức tạp nhưng đôi khi, chính “sự đặc thù” của nó lại dễ làm nảy sinh tham nhũng. Theo tính toán của Ủy ban Châu Âu, mỗi năm, các nước thành viên bị thất thoát khoảng 120 tỷ Euro

Mua sắm công là một quy trình mua sắm tương đối phức tạp nhưng đôi khi, chính “sự đặc thù” của nó lại dễ làm nảy sinh tham nhũng. Theo tính toán của Ủy ban Châu Âu, mỗi năm, các nước thành viên bị thất thoát khoảng 120 tỷ Euro (tương đương 163 tỷ Đôla Mỹ) vì tham nhũng trong mua sắm công. Tổ chức Hợp tác kinh tế và Phát triển (OECD) ước tính, số tiền thất thoát do tham nhũng trong mua sắm công hàng năm là khoảng 2.000 tỷ USD. Tuy nhiên, thiệt hại do tham nhũng gây ra cho các quốc gia đâu chỉ dừng lại ở những thất thoát về tiền bạc. Tham nhũng còn làm mất tính cạnh tranh của hoạt động mua sắm công, có thể làm giảm chất lượng, tính bền vững, an toàn của các công trình công cộng; các hàng hóa, dịch vụ có thể không đáp ứng được yêu cầu đặt ra khi mua sắm. Và nghiêm trọng hơn nữa, khi mua sắm công bị lạm dụng, trở thành công cụ phục vụ cho lợi ích cá nhân, chứ không phải vì mục đích công thì niềm tin của nhân dân đối với chính phủ cũng có thể dần bị xói mòn.

IMG

Tổ chức Minh bạch quốc tế phát hành cuốn "Kiềm chế tham nhũng trong mua sắm công - Hướng dẫn thực hành" nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về việc loại bỏ nguy cơ tham nhũng trong mua sắm công

 Ảnh: NC st

Năm 2014, Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) đã phát hành cuốn "Kiềm chế tham nhũng trong mua sắm công - Hướng dẫn thực hành". Hướng dẫn này cung cấp những kiến thức cơ bản về việc loại bỏ nguy cơ tham nhũng trong mua sắm công, dành cho tất cả các quan chức chính phủ, các nhóm xã hội dân sự và khu vực tư nhân. Đồng thời, tài liệu này còn hướng dẫn các chủ thể tham gia vào quá trình mua sắm công, các nhóm xã hội dân sự thực hiện những biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả mua sắm, phòng chống tham nhũng và những tác hại của nó.

 

Cuốn sách "Kiềm chế tham nhũng trong mua sắm công - Hướng dẫn thực hành" gồm 4 phần và một phụ lục:

Phần thứ nhất, phân tích các tác động tiêu cực của tham nhũng đối với hiệu quả của hoạt động mua sắm công.

Phần thứ hai, đưa ra các nguyên tắc và tiêu chuẩn tối thiểu nhằm loại bỏ nguy cơ tham nhũng trong mua sắm công. Hướng dẫn này cũng nhấn mạnh và giải thích vai trò quan trọng của các tổ chức xã hội dân sự có thể tham gia vào quá trình chống tham nhũng.

Phần thứ ba, Hướng dẫn cũng xác định một số vấn đề quan trọng thường bị bỏ qua trong quy trình mua sắm, chi tiết các bước mà các công chức và tổ chức xã hội dân sự có thể hành động riêng biệt hoặc hợp tác cùng nhau để kiềm chế đáng kể tham nhũng trong mua sắm công.

Phần thứ tư, Hướng dẫn đưa ra những giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng hoạt động mua sắm công.

Cuối cùng, cuốn hướng dẫn này còn bao gồm một Phụ lục tóm tắt các khuôn khổ pháp lý và tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng trong quy trình mua sắm công hiện nay.

ThS. Tào Thị Huệ

Bộ môn Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội

ngocthanh