Hội thảo cấp cao của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Việt Nam

Ngày 6/12/2012, lần đầu tiên Việt Nam được Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) chọn làm quốc gia tổ chức Hội thảo cấp cao của WEF. Hội thảo năm nay có chủ đề "Xác định lại lợi thế cạnh tranh của Việt Nam".

Ngày 6/12/2012, lần đầu tiên Việt Nam được Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) chọn làm quốc gia tổ chức Hội thảo cấp cao của WEF. Hội thảo năm nay có chủ đề "Xác định lại lợi thế cạnh tranh của Việt Nam". Đây là diễn đàn do WEF tổ chức hàng năm để bàn luận về những vấn đề nổi cộm và thời sự toàn cầu, trong đó những vấn đề trọng tâm về phát triển kinh tế của quốc gia đăng cai Hội thảo sẽ được phân tích, bàn thảo và đưa ra biện pháp cải thiện phù hợp với môi trường phát triển chung của kinh tế toàn cầu trong tương lai.

 

Theo đó, một trong những thách thức hiện tại mà Việt Nam đang phải đối mặt là thử thách về tiếp cận vốn. Chính vì vậy, Hội thảo tổ chức vào thời gian này tại Việt Nam được các chuyên gia của WEF đánh giá là rất phù hợp. Đặc biệt, Hội thảo sẽ có sự tham dự của nhiều quan chức chính phủ cấp cao và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và tư nhân, do đó, đây là cơ hội tuyên truyền, quảng bá lợi thế của Việt Nam để thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài.

Minh Tú

 

trungnam