Giới thiệu về mua sắm chính phủ ở Nhật Bản: Các gói thầu ở Nhật Bản thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định GPA của WTO (Kỳ 5)

Trong khuôn khổ Hiệp định Mua sắm chính phủ của WTO (Hiệp định GPA), những gói thầu mua sắm hàng hoá, dịch vụ và dịch vụ xây dựng có giá từ ngưỡng mở cửa

Ngưỡng mở cửa

Trong khuôn khổ Hiệp định Mua sắm chính phủ của WTO (Hiệp định GPA), những gói thầu mua sắm hàng hoá, dịch vụ và dịch vụ xây dựng có giá từ ngưỡng mở cửa (tức là các gói thầu có giá trị từ ngưỡng này trở lên sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định, phải mở cửa cho đối tác ký kết GPA) trở lên (quy định rõ trong Bản chào của Nhật Bản), do các cơ quan được liệt kê trong Bản chào tiến hành mua sắm. Ngoài ra, để tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các nhà thầu nước ngoài, Nhật Bản đã giảm ngưỡng mở cửa của các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định GPA, do các cơ quan có tên trong Phần 3 của Bản chào mua sắm (ngoại trừ các gói thầu mua sắm dịch vụ xây dựng và dịch vụ kiến trúc, tư vấn kĩ thuật và các dịch vụ kĩ thuật khác liên quan tới dịch vụ xây dựng). Biện pháp giảm ngưỡng này ở Nhật Bản được coi là một “biện pháp tự nguyện” - tức là không mang tính bắt buộc.

 

Đối với các cơ quan cấp trung ương, trong Hiệp định GPA sửa đổi năm 2012, ngưỡng mở cửa chung là 4 tỷ đồng với hàng hoá và dịch vụ, 155 tỷ đồng với dịch vụ xây dựng. Trong khi đó, Nhật Bản sẵn sàng mở cửa nhiều hơn bằng cách đưa ra mức ngưỡng thấp hơn, cụ thể là hàng hoá và dịch vụ (trừ dịch vụ kiến trúc, tư vấn kĩ thuật và các dịch vụ kĩ thuật khác) có ngưỡng mở cửa là từ 3,1 tỷ đồng trở lên, thấp hơn gần 1 tỷ đồng so với ngưỡng chung. Ngoài ra, với dịch vụ xây dựng, Nhật Bản cũng mở cửa nhiều hơn với mức ngưỡng 139 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 16 tỷ đồng so với ngưỡng chung của GPA. Ngược lại, riêng đối với dịch vụ kiến trúc, tư vấn kĩ thuật và các dịch vụ kĩ thuật khác, Nhật Bản lại có ngưỡng mở cửa cao hơn rất nhiều so với ngưỡng chung, cụ thể là 13,9 tỷ đồng, cao hơn gấp 3,5 lần so với ngưỡng chung. Ngưỡng mở cửa của các biện pháp tự nguyện của Nhật Bản cũng tương tự như trong GPA (3,1 tỷ đồng đối với hàng hoá và dịch vụ).

 

IMG

Đối với các cơ quan mua sắm cấp địa phương, ngưỡng chung của Hiệp định GPA đối với hàng hoá và dịch vụ là từ 6,2 - 11 tỷ đồng, 155 tỷ đồng đối với dịch vụ xây dựng. Bảng trên cho thấy, đối với hàng hoá và dịch vụ (ngoại trừ dịch vụ kiến trúc, tư vấn kĩ thuật và các dịch vụ kĩ thuật khác), ngưỡng mở cửa của Nhật Bản trong GPA là 6,2 tỷ đồng. Trong khi đó, ngưỡng mở cửa đối với dịch vụ xây dựng của Nhật Bản đối với các cơ quan cấp địa phương là 465 tỷ đồng (cao gấp 3 lần ngưỡng chung của GPA); ngưỡng mở cửa của dịch vụ kiến trúc, tư vấn kĩ thuật và các dịch vụ kĩ thuật khác là 46,5 tỷ đồng (cao gấp 7,5 lần so với ngưỡng chung của Hiệp định).

 

Đối với các cơ quan khác (doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực công ích, các tổ chức mang tính tự chủ cao), ngưỡng chung của Hiệp định GPA là 12,4 tỷ đồng với hàng hoá và dịch vụ, 155 tỷ đồng với dịch vụ xây dựng. Với Nhật Bản, phần “các cơ quan khác” chia làm 2 danh sách Nhóm A (chủ yếu là các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực công ích) và Nhóm B (chủ yếu là các tổ chức tự chủ, viện nghiên cứu…) và ngưỡng mở cửa của phần này có một số điểm đặc biệt. Cụ thể là, ngưỡng mở cửa hàng hoá và dịch vụ là 4 tỷ đồng (bằng 1/3 ngưỡng chung của Hiệp định). Ngưỡng mở cửa của dịch vụ xây dựng của các cơ quan trong Nhóm A (ngoại trừ Bưu điện Nhật Bản) là 465 tỷ đồng, cao gấp 3 lần ngưỡng chung, ngưỡng của riêng Bưu điện Nhật Bản là 139 tỷ đồng. Ngưỡng mở cửa của dịch vụ xây dựng của các cơ quan trong Nhóm B là 139 tỷ đồng (thấp hơn 6 tỷ đồng so với ngưỡng chung). Trong khi đó, ngưỡng mở cửa của dịch vụ kiến trúc, tư vấn kĩ thuật và các dịch vụ kĩ thuật khác đối với các cơ quan trong cả Nhóm A và B là 13,9 tỷ đồng.

 

Phạm vi mở cửa các gói thầu mua sắm hàng hoá, dịch vụ

Trong Hiệp định GPA, các loại hàng hoá thuộc phạm vi mở cửa được quy định trong các luật và quy định của Nhật Bản, ngoại trừ tiền mặt và các giấy tờ thế chấp có giá trị cũng như các chương trình theo quy định của Luật Bản quyền. Về cơ bản, Nhật Bản mở cửa tất cả các loại hàng hoá, trừ một số hàng hoá đặc thù phục vụ quốc phòng, an ninh.

 

Đối với các loại dịch vụ, trong GPA, Nhật Bản mở cửa các loại dịch vụ như: Dịch vụ xây dựng (mở cửa tất cả các loại dịch vụ xây dựng); Dịch vụ bảo dưỡng ô tô, xe máy; Dịch vụ vận tải bằng đường hàng không (trừ vận chuyển thư); Dịch vụ máy tính; Dịch vụ kiến trúc, tư vấn kĩ thuật và các dịch vụ kĩ thuật khác; Dịch vụ quảng cáo; Dịch vụ giáo dục; Dịch vụ xử lý chất thải…

Hương Giang

ngocthanh