Giới thiệu về mua sắm chính phủ ở Nhật Bản

Nhật Bản là một trong những thành viên quan trọng trong Hiệp định Mua sắm chính phủ của Tổ chức Thương mại thế giới (Hiệp định GPA). Quốc gia Đông Á này hiện tại cũng là một thành viên đàm phán tích cực trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Báo Đấu thầu xin trân trọng giới thiệu loạt bài về Hệ thống mua sắm chính phủ tại Nhật Bản.

(Kỳ 1)

Nhật Bản là một trong những thành viên quan trọng trong Hiệp định Mua sắm chính phủ của Tổ chức Thương mại thế giới (Hiệp định GPA). Quốc gia Đông Á này hiện tại cũng là một thành viên đàm phán tích cực trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Báo Đấu thầu xin trân trọng giới thiệu loạt bài về Hệ thống mua sắm chính phủ tại Nhật Bản.  

 

(1) Mọi thông tin cần thiết về mua sắm chính phủ (đấu thầu) ở Nhật Bản đều được đăng tải trên công báo chính thức của nước này – Kanpo, hoặc Kenpo và các ấn phẩm tương đương ở cấp địa phương. Thông tin về mua sắm chính phủ bao gồm tất cả thông báo mời thầu được đăng tải riêng biệt trên Kanpo từ 20 năm trước (từ tháng 6/1994).

 

Kanpo được xuất bản hàng ngày, ngoại trừ các ngày lễ theo luật định. Những người có nhu cầu có thể đăng ký mua Kanpo tại 48 chi nhánh (văn phòng đại diện) trên cả nước. Kanpo cũng có ấn bản điện tử để tạo thuận lợi cho nhà thầu, chủ đầu tư bên cạnh phiên bản truyền thống là báo giấy. Báo điện tử Kanpo (tại địa chỉ www.kanpou.npb.go.jp) được coi là bổ sung cho báo giấy, trên đó thông tin về mua sắm chính phủ sẽ được đăng tải trong 30 ngày kể từ khi công bố.

 

(2) Mỗi cơ quan mua sắm ở Nhật Bản đều có đầu mối liên lạc cụ thể nhằm cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc của nhà thầu về các gói thầu cụ thể. Chẳng hạn như, đầu mối liên lạc về mua sắm chính phủ của Bộ Ngoại giao Nhật Bản là Văn phòng Đấu thầu, Vụ Tài chính đối ngoại, điện thoại 03 (3580) 3311.

 

(3) Mua sắm chính phủ ở Nhật Bản được tổ chức trên cơ sở nguyên tắc cạnh tranh với sự tham dự của các nhà thầu đủ điều kiện (tức là nhà thầu được đánh giá đạt trong quá trình sơ tuyển trước đó). Do đó, nhà thầu có nhu cầu tham gia các gói thầu mua sắm của cơ quan nào thì phải nộp hồ sơ tham gia quá trình sơ tuyển, đánh giá chất lượng cho cơ quan đó. Để nâng cao khả năng tham gia các gói thầu, Chính phủ Nhật Bản khuyên nhà thầu nên nộp hồ sơ tham gia quá trình sơ tuyển từ trước, bất chấp cơ quan mua sắm đã đăng tải thông báo mời thầu hay chưa. 

 

(4) Nhật Bản có quy định pháp luật yêu cầu nhà phân phối và nhà sản xuất một số hàng hoá hoặc dịch vụ cụ thể phải có giấy phép cần thiết. Ví dụ, theo Luật Dược, nhà thầu phân phối thiết bị y tế phải đăng ký trước với Chính phủ (Bộ Y tế). Trong lĩnh vực xây dựng, nhà thầu muốn tham gia các gói thầu xây lắp cần phải thực hiện đánh giá kinh doanh (kenshin) trước khi tham gia quá trình sơ tuyển do cơ quan mua sắm tổ chức.

 

Nhật Bản cũng ban hành một số tiêu chuẩn kĩ thuật không bắt buộc, ví dụ như Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (Japan Industrial Standard – JIS). Nhà thầu cũng cần nắm được các thông tin này do trong một vài gói thầu cụ thể, họ có thể cần phải đáp ứng các tiêu chí này.

 

(5) Trong một số trường hợp, cơ quan mua sắm không có khả năng phản hồi các yêu cầu, thắc mắc của nhà thầu bằng ngôn ngữ nước ngoài. Do đó, nhà thầu nên đưa ra câu hỏi, thắc mắc bằng tiếng Nhật để có thể có được thông tin phản hồi đầy đủ và chính xác nhất về các gói thầu. 

Hương Giang

 

 

ngocthanh