Cải cách pháp luật về mua sắm công trong khuôn khổ EU: Tăng cường yếu tố xã hội trong pháp luật của EU về mua sắm công (Kỳ 3)

Thực hiện và đổi mới các chính sách xã hội là một trong những mục tiêu quan trọng được nêu trong các chỉ thị mới của Liên minh châu (EU) về mua sắm công là Chỉ thị 2014/24/EU và 2014/25/EU.

Thực hiện và đổi mới các chính sách xã hội là một trong những mục tiêu quan trọng được nêu trong các chỉ thị mới của Liên minh châu (EU) về mua sắm công là Chỉ thị 2014/24/EU và 2014/25/EU. 

 

Yếu tố xã hội trong pháp luật về mua sắm công của EU để thể hiện qua một số nội dung cơ bản như:

- Các cơ quan công quyền có nghĩa vụ tuân thủ quy định về môi trường, xã hội hay lao động trong pháp luật của EU, pháp luật của quốc gia thành viên, các thỏa ước tập thể hay pháp luật quốc tế;

- Bất kỳ doanh nghiệp nào không thực hiện đúng các nghĩa vụ về môi trường, xã hội hay lao động có thể bị loại khỏi các cuộc mua sắm công;

- Cơ quan công quyền sẽ loại bất kỳ hồ sơ nào có giá dự thầu thấp một cách bất thường, nếu đây là kết quả của việc không tuân thủ các nghĩa vụ về môi trường, xã hội, lao động theo quy định trong pháp luật của EU, pháp luật của quốc gia thành viên, các thỏa ước tập thể hay pháp luật quốc tế. Đây được coi là một công cụ mới nhằm "chống bán phá giá xã hội".

 

Ngoài ra, chính sách xã hội của EU rất đề cao vấn đề hòa nhập xã hội. Việc làm giúp công dân EU hội nhập trong xã hội và là yếu tố quan trọng trong việc bảo đảm bình đẳng cho mọi công dân. Sự tồn tại của các doanh nghiệp sử dụng nhà xưởng có mái che cũng như các doanh nghiệp xã hội khác hoạt động với mục đích chính là để hỗ trợ hội nhập xã hội và nghề nghiệp hoặc tái hòa nhập của người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn (ví dụ như những người thất nghiệp, các thành viên của dân tộc thiểu số khó khăn hoặc các nhóm khác bên lề xã hội) là rất cần thiết. Nhưng trên thực tế, các doanh nghiệp này có thể gặp nhiều khó khăn, bất lợi trong quá trình tham gia đấu thầu những hợp đồng mua sắm công. Do đó, EU khuyến khích các nước thành viên dành những ưu đãi cho các doanh nghiệp này trong quá trình đấu thầu và trao hợp đồng. Tuy nhiên, đây là một quy định không mang tính bắt buộc. Các nước thành viên EU có quyền quyết định thực hiện hay bảo lưu quy định ưu đãi này. 

ThS. Tào Thị Huệ

Bộ môn Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ quốc tế Trường Đại học Luật Hà Nội

ngocthanh