Biện pháp bù trừ và việc triển khai biện pháp bù trừ của Israel (Kỳ 2)

Trong quá trình đàm phán để tham gia Hiệp định Mua sắm chính phủ (GPA) của Tổ chức Thương mại thế giới, Israel được đánh giá là một trường hợp đặc biệt, nhất là trong việc đàm phán về biện pháp bù trừ (Offset). Ngay cả vào thời điểm GPA sửa đổi vào năm 2012,

Trong quá trình đàm phán để tham gia Hiệp định Mua sắm chính phủ (GPA) của Tổ chức Thương mại thế giới, Israel được đánh giá là một trường hợp đặc biệt, nhất là trong việc đàm phán về biện pháp bù trừ (Offset). Ngay cả vào thời điểm GPA sửa đổi vào năm 2012, dù được biết đến như một quốc gia có trình độ khoa học và công nghệ phát triển thuộc nhóm đứng đầu thế giới, Israel vẫn đề xuất và thực tế đã đàm phán thành công việc áp dụng Offset.

 

Cơ quan phụ trách việc triển khai Offset ở Israel

Việc triển khai Offset ở Israel được thực hiện thông qua chương trình Hợp tác công nghiệp (Industrial Cooperation) do Cơ quan Hợp tác công nghiệp (ICA) thuộc Bộ Kinh tế Israel phụ trách triển khai. Nhiệm vụ chính của ICA là (i) khởi xướng, điều phối và theo dõi các hoạt động hợp tác về công nghiệp và thương mại của Chính phủ, các doanh nghiệp nhà nước…; (ii) theo dõi việc thực thi “Các quy định đấu thầu bắt buộc”… Hoạt động của ICA cũng nằm trong khuôn khổ của GPA cũng như các hiệp định quốc tế khác mà Israel là một thành viên.

 

Chính sách của ICA trong triển khai Offset

Theo các quy định trong Luật Đấu thầu liên quan tới mua sắm hàng hóa nhập khẩu, khi phát hành hồ sơ mời thầu, các cơ quan chính phủ Israel phải yêu cầu nhà thầu cam kết để triển khai một chương trình hợp tác với các ngành công nghiệp của nước này. Mẫu cam kết hợp tác này có sẵn trên trang web của ICA và có thể thay đổi với sự cho phép từ ICA. Cam kết phải được nhà thầu sản xuất và/hoặc cung cấp hàng hóa ký kết, thực hiện và trở thành một phần của hồ sơ dự thầu. 

IMG

Trách nhiệm thu thập Bản cam kết hợp tác công nghiệp chính thức có chữ ký của nhà thầu nước ngoài thuộc về cơ quan mua sắm có liên quan (cơ quan chính phủ có hoạt động mua sắm). Khi nhà thầu nước ngoài đã ký cam kết, việc giao dịch với nhà thầu đó cũng như việc giám sát thực hiện cam kết là trách nhiệm của ICA. ICA có quyền yêu cầu nhà thầu phải nộp báo cáo định kỳ về quá trình thực hiện cam kết và cập nhật thông tin cho các đơn vị liên quan về quá trình này.

GPA 2012 định nghĩa Offset là “các điều kiện hay yêu cầu nhằm khuyến khích phát triển trong nước hoặc cải thiện cán cân thanh toán của một nước thành viên, ví dụ như sử dụng hàm lượng nội địa (hàng hoá, dịch vụ hay nhà thầu trong nước), nhượng quyền công nghệ, đầu tư, thương mại đối lưu và các hành động tương tự”.

Tại Israel, yêu cầu về hợp tác công nghiệp áp dụng đối với cả gói thầu mua sắm hàng hóa quân sự cũng như hàng hóa dân dụng. Tuy nhiên, Offset chỉ áp dụng với những gói thầu có giá từ 5 triệu USD trở lên; mức độ Offset đối với các nước thành viên GPA là 20%, với các quốc gia khác là 35% giá trị hợp đồng; riêng đối với gói thầu trong lĩnh vực quân sự, yêu cầu về hợp tác công nghiệp ít nhất là 50% giá trị hợp đồng.

 

Các hình thức Offset trong chương trình hợp tác công nghiệp

Nhà thầu nước ngoài thực hiện một hoặc nhiều hoạt động dưới đây được coi là thỏa mãn các yêu cầu về hợp tác công nghiệp: sử dụng nhà thầu phụ của Israel; mua sắm hàng hóa và dịch vụ do Israel sản xuất hay cung cấp; đầu tư; tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển; chuyển giao công nghệ và bí quyết sản xuất; hoặc các hoạt động khác được ICA phê duyệt.

 

Về yêu cầu sử dụng thầu phụ, với các gói thầu có giá từ 5 triệu USD trở lên, nhà thầu nước ngoài phải nộp kèm hồ sơ dự thầu bản cam kết sử dụng nhà thầu phụ của Israel, tối thiểu là 20% giá trị của hợp đồng (tương đương 1 triệu USD).

 

Pháp luật về đấu thầu của Israel cũng có những quy định về việc ưu đãi cho hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước. Theo đó, một sản phẩm được coi là do Israel sản xuất nếu tỷ lệ nội địa hóa của sản phẩm đó lớn hơn 35%. Cụ thể là, sản phẩm trong nước sẽ được ưu đãi, chỉ liên quan tới tiêu chuẩn về giá, so với sản phẩm nhập khẩu với điều kiện giá sản phẩm trong nước không cao hơn 15% so với giá sản phẩm nhập khẩu.

Hương Giang

ngocthanh