Độ mở của thị trường mua sắm công Mỹ trong FTA

Độ mở của thị trường mua sắm công Mỹ trong FTA

05/09/2014 - 03:03
Hiện nay, các Hiệp định, trong đó có nội dung MSCP mà Hoa Kỳ đã ký bao gồm Hiệp định MSCP của WTO, FTA khu vực Bắc Mỹ (NAFTA), FTA giữa Hoa Kỳ với các nước: Úc, Bahrain, Chi Lê, Panama, Cộng hòa Dominica và khu vực Trung Mỹ, Ma-Rốc, Oman, Peru và Singapore.
Biện pháp chuyển đổi trong FTA  giữa Hoa Kỳ và Panama

Biện pháp chuyển đổi trong FTA giữa Hoa Kỳ và Panama

05/09/2014 - 03:02
Panama là một quốc gia có thu nhập trên trung bình - được đo bằng GDP bình quân đầu người, song vẫn còn là một đất nước có sự chênh lệch giàu nghèo rõ rệt với hơn một phần ba dân số Panama sống trong nghèo đói.
WTO: Số rào cản thương mại giảm, nhưng xung đột tăng

WTO: Số rào cản thương mại giảm, nhưng xung đột tăng

03/09/2014 - 11:16
Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn, các rào cản, biện pháp hạn chế thương mại của nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) đã giảm trong vòng 5 tháng qua, song số vụ xung đột thương mại lại có chiều hường gia tăng.
Anh chia sẻ kinh nghiệm về phát triển mô hình PPP

Anh chia sẻ kinh nghiệm về phát triển mô hình PPP

03/09/2014 - 10:54
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Anh quốc về việc xây dựng cơ chế tài chính mô hình đối tác công - tư (PPP), tại Chương trình đào tạo vừa được tổ chức dành cho cán bộ của Việt Nam, các chuyên gia Anh đã chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển mô hình PPP trên thế giới và đưa ra những khuyến nghị cho chiến lược phát triển PPP ở Việt Nam.
Anh chia sẻ kinh nghiệm về phát triển mô hình PPP

Anh chia sẻ kinh nghiệm về phát triển mô hình PPP

03/09/2014 - 10:54
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Anh quốc về việc xây dựng cơ chế tài chính mô hình đối tác công - tư (PPP), tại Chương trình đào tạo vừa được tổ chức dành cho cán bộ của Việt Nam, các chuyên gia Anh đã chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển mô hình PPP trên thế giới và đưa ra những khuyến nghị cho chiến lược phát triển PPP ở Việt Nam.
Anh chia sẻ kinh nghiệm về phát triển mô hình PPP

Anh chia sẻ kinh nghiệm về phát triển mô hình PPP

03/09/2014 - 10:54
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Anh quốc về việc xây dựng cơ chế tài chính mô hình đối tác công - tư (PPP), tại Chương trình đào tạo vừa được tổ chức dành cho cán bộ của Việt Nam, các chuyên gia Anh đã chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển mô hình PPP trên thế giới và đưa ra những khuyến nghị cho chiến lược phát triển PPP ở Việt Nam.
Trung Quốc hạn chế hàng nhập khẩu trong mua sắm công

Trung Quốc hạn chế hàng nhập khẩu trong mua sắm công

03/09/2014 - 09:48
Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành một quy định mới về quản lý mua sắm chính phủ đối các cơ quan trung ương nhằm hạn chế tình trạng các cơ quan này sử dụng tiền ngân sách một cách “hào phóng” để mua sắm các sản phẩm xa xỉ.
Trung Quốc hạn chế hàng nhập khẩu trong mua sắm công

Trung Quốc hạn chế hàng nhập khẩu trong mua sắm công

03/09/2014 - 09:48
Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành một quy định mới về quản lý mua sắm chính phủ đối các cơ quan trung ương nhằm hạn chế tình trạng các cơ quan này sử dụng tiền ngân sách một cách “hào phóng” để mua sắm các sản phẩm xa xỉ.
Trung Quốc hạn chế hàng nhập khẩu trong mua sắm công

Trung Quốc hạn chế hàng nhập khẩu trong mua sắm công

03/09/2014 - 09:48
Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành một quy định mới về quản lý mua sắm chính phủ đối các cơ quan trung ương nhằm hạn chế tình trạng các cơ quan này sử dụng tiền ngân sách một cách “hào phóng” để mua sắm các sản phẩm xa xỉ.
Khai mạc Diễn đàn dự án toàn cầu “Global Project Plaza 2013”

Khai mạc Diễn đàn dự án toàn cầu “Global Project Plaza 2013”

03/09/2014 - 09:47
Ngày 29/05, tại Seoul, Hàn Quốc đã khai mạc Diễn đàn dự án toàn cầu 2013 “Global Project Plaza 2013”. Lãnh đạo các cơ quan: Bộ Thương mại – Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc, Hiệp hội Tư vấn và Xây dựng...