Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm

12/01/2015 - 10:21
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện (Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông) vừa có Công văn thông báo nhà thầu vi phạm hợp đồng và đề nghị Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế và Đầu tư) xem xét đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báohoạch Đấu thầu.

“Kinh thánh” trong hoạt động mua sắm chính phủ ở Hoa Kỳ

07/01/2015 - 09:59
Khung pháp lý cho hoạt động mua sắm công hay mua sắm chính phủ (MSCP) ở Hoa Kỳ lâu nay đã được thừa nhận như một hệ thống quy định phức tạp và đan xen, như Luật Cung cấp hàng hóa công (1795), Luật Ngày làm việc 8 tiếng (1892), Luật Doanh nghiệp nhỏ (1953)... Tất cả đều có những tác động nhất định đến quá trình mua sắm công của Chính phủ Hoa Kỳ chứ không chỉ là câu chuyện đơn giản giữa bên mua và bên bán như trong thương mại hàng hóa dịch vụ thông thường.

Thủ tục giải quyết tranh chấp về mua sắm chính phủ trong khuôn khổ WTO

05/01/2015 - 09:45
Trong khuôn khổ WTO, việc giải quyết các tranh chấp về mua sắm chính phủ (MSCP), về mặt thủ tục, sẽ tuân theo các quy định của Bản thỏa thuận về các quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp (DSU), trừ trường hợp có quy định khác trong các Hiệp định về MSCP (GPA) liên quan.

Những trụ cột của hệ thống pháp luật mua sắm chính phủ Hoa Kỳ

29/12/2014 - 07:02
Trong khi hoạt động đấu thầu của khu vực tư nhân ở Hoa Kỳ chịu sự điều chỉnh chung của Luật Thương mại và áp dụng thông luật (common law), hoạt động mua sắm chính phủ lại bị ràng buộc bởi một “mê cung” các đạo luật và quy định pháp lý.
Sự minh bạch trong mua sắm chính phủ  theo quy định của WTO

Sự minh bạch trong mua sắm chính phủ theo quy định của WTO

15/10/2014 - 10:59
Trong thương mại quốc tế, khi tiến hành những hoạt động mua sắm, các chính phủ thường muốn dành “sự ưu tiên” cho các nhà cung cấp trong nước thông qua việc sử dụng một số biện pháp như quy định các quy tắc mua sắm ưu tiên; cấm mua các sản phẩm, dịch vụ nước ngoài hoặc từ nhà cung cấp nước ngoài;
Để Việt Nam xây dựng và áp dụng tốt các biện pháp chuyển đổi trong mở cửa thị trường MSCP

Để Việt Nam xây dựng và áp dụng tốt các biện pháp chuyển đổi trong mở cửa thị trường MSCP

13/10/2014 - 10:43
Với trình độ phát triển như hiện nay, khi tham gia đàm phán các Hiệp định Thương mại tự do (FTA), đặc biệt là nội dung MSCP chưa từng được mở cửa, Việt Nam cần thiết kế các biện pháp chuyển đổi cũng như đàm phán để thuyết phục các nước đồng ý cho Việt Nam áp dụng các biện pháp chuyển đổi.
Khái quát về Hiệp định Mua sắm chính phủ của WTO

Khái quát về Hiệp định Mua sắm chính phủ của WTO

29/09/2014 - 10:19
Một cách khái quát nhất, Hiệp định Mua sắm chính phủ (GPA) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) được ký kết tại Marrakesh ngày 15/4/1994, có hiệu lực từ 01/1/1996. Sau 16 năm thực hiện, GPA đã được đàm phán chỉnh sửa với mục tiêu mở rộng thị trường và được ký kết vào tháng 4/2012.
Biện pháp chuyển đổi trong FTA giữa Trung Mỹ và EU

Biện pháp chuyển đổi trong FTA giữa Trung Mỹ và EU

24/09/2014 - 02:35
Liên minh châu Âu (EU) đã phát triển một thị trường rộng lớn thông qua hệ thống luật pháp áp dụng chung cho tất cả các nước thành viên nhằm đảm bảo sự lưu thông tự do của con người, hàng hóa, dịch vụ và vốn.
Biện pháp chuyển đổi trong FTA giữa Hoa Kỳ và Marốc

Biện pháp chuyển đổi trong FTA giữa Hoa Kỳ và Marốc

15/09/2014 - 04:22
Marốc là một quốc gia nằm ở phía Tây Bắc Châu Phi với nền tảng kinh tế đa dạng. Hiện nay, Marốc đang nằm trong số những nền kinh tế đang nổi và là quốc gia có nền kinh tế thị trường tự do, mặc dù hiện tại một số lĩnh vực còn do Chính phủ nắm giữ.
Biện pháp chuyển đổi trong FTA giữa Hoa Kỳ và Colombia

Biện pháp chuyển đổi trong FTA giữa Hoa Kỳ và Colombia

10/09/2014 - 06:47
Cộng hòa Colombia là một quốc gia tại Nam Mỹ, có nền kinh tế tăng trưởng khá nhanh trong thời gian gần đây. Thị trường xuất khẩu hàng hóa chủ yếu đối với Colombia là Hoa Kỳ, Hà Lan, Venezuela (Hoa Kỳ cũng là thị trường nhập khẩu hàng hóa chính của nước này).