Giới thiệu về mua sắm chính phủ ở Nhật Bản

08/04/2015 - 09:05
Nhật Bản là một trong những thành viên quan trọng trong Hiệp định Mua sắm chính phủ của Tổ chức Thương mại thế giới (Hiệp định GPA). Quốc gia Đông Á này hiện tại cũng là một thành viên đàm phán tích cực trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Báo Đấu thầu xin trân trọng giới thiệu loạt bài về Hệ thống mua sắm chính phủ tại Nhật Bản.
Công tác hạch toán chi phí  trong hợp đồng MSCP của Hoa Kỳ

Công tác hạch toán chi phí trong hợp đồng MSCP của Hoa Kỳ

26/01/2015 - 11:40
Ba trong số các yêu cầu phức tạp và nặng nề nhất đối với nhà thầu khi thực hiện hợp đồng mua sắm chính phủ (MSCP) chính là tuân thủ: Đạo luật Sự thật trong đàm phán (TINA); “nguyên tắc chi phí" trong Quy chế Mua sắm Liên bang (FAR); và chuẩn mực kế toán chi phí. Những yêu cầu này đòi hỏi cả Chính phủ Hoa Kỳ lẫn nhà thầu phải xây dựng hệ thống kế toán và thu thập dữ liệu tương đối phức tạp, mang đặc trưng của hoạt động mua sắm công.