Thị trường mua sắm chính phủ Nhật Bản (Kỳ 2)

15/06/2015 - 12:05
Tại Nhật Bản, tỷ lệ gói thầu áp dụng các hình thức đấu thầu (rộng rãi, hạn chế, chỉ định thầu) là khác nhau, tuỳ theo gói thầu đó là mua sắm hàng hoá hay dịch vụ. Trong năm 2012, khoảng 87% số hợp đồng

Quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu ở Nhật Bản (Kỳ 2)

03/06/2015 - 10:37
Về cơ bản, nhà thầu có nhu cầu tham gia quá trình đấu thầu cạnh tranh có thể nhận hồ sơ mời thầu từ bên mời thầu, có thể miễn phí hoặc phải trả tiền trong một số trường hợp. Bên mời thầu có thể tổ chức
Kinh nghiệm quốc tế về triển khai dự án PPP lĩnh vực hàng không

Kinh nghiệm quốc tế về triển khai dự án PPP lĩnh vực hàng không

21/04/2015 - 12:09
Trên thế giới, nhiều nước đã thực hiện thành công rất nhiều dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực hàng không. Và việc phát triển các dự án PPP này đã đem lại hiệu quả và lợi ích nhiều mặt cho các quốc gia có dự án.