Duy Tiên đang đặt ra mục tiêu trở thành đô thị công nghiệp, dịch vụ, thương mại, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, thuộc trục đô thị Phủ Lý - Duy Tiên - Hưng Yên, là động lực phát triển kinh tế - xã hội phía Bắc của tỉnh Hà Nam, trong đó phát triển đô thị đạt các chỉ tiêu cho từng giai đoạn 5 năm tới năm 2030 và hàng năm cho giai đoạn 2016 - 2020.
Bản đồ ranh giới hành chính đô thị Duy Tiên.

Bản đồ ranh giới hành chính đô thị Duy Tiên.

Quan điểm, mục tiêu phát triển đô thị

Tổ chức và phát triển đô thị Duy Tiên đồng bộ theo định hướng quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Tiên được duyệt; phù hợp với Chương trình phát triển đô thị Quốc gia và Chương trình phát triển đô thị của tỉnh. Các chương trình kế hoạch phát triển đô thị phải được tích hợp các yêu cầu về phát triển bền vững, phát triển xanh, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời phối hợp lồng ghép có hiệu quả với các chương trình, kế hoạch, dự án, đã và đang thực hiện trên địa bàn. Huy động nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của cộng đồng xã hội tham gia vào công tác phát triển đô thị. Phát huy thế mạnh của khoa học công nghệ trong nghiên cứu ứng dụng phục vụ quản lý và phát triển đô thị.

Mục tiêu: Xây dựng và phát triển đô thị Duy Tiên trở thành đô thị công nghiệp, dịch vụ, thương mại, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, thuộc trục đô thị Phủ Lý - Duy Tiên - Hưng Yên, là động lực phát triển kinh tế - xã hội phía Bắc của tỉnh. Phát triển đô thị đạt các chỉ tiêu cho từng giai đoạn 5 năm tới năm 2030 và hàng năm cho giai đoạn 2016 - 2020; trong đó, phấn đấu được công nhận là đô thị loại IV trước năm 2018 và cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại III trước năm 2030.

Các khu vực phát triển đô thị

Trên cơ sở Quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Tiên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được duyệt, xác định 3 khu vực phát triển đô thị chính như sau:

Khu vực phát triển công nghiệp dịch vụ (dọc theo QL1A và ở về phía Tây đường cao tốc Bắc - Nam). Quy mô diện tích đất tự nhiên 3.021,04ha, dân số đến năm 2030 là 81.629 người.

Định hướng & nguyên tắc phát triển: Cải tạo và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội khu dân cư hiện hữu nhằm nâng cao điều kiện, môi trường sống. Đảm bảo khớp nối hạ tầng kỹ thuật với các khu vực lân cận. Hình thành khu nhà ở mới khang trang, hiện đại, đồng bộ cả về hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc, môi trường và hạ tầng xã hội. Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển một khu đô thị đại học theo mô hình tổ hợp đào tạo - nghiên cứu - ứng dụng - phát triển công nghệ cao. Đường trục chính kết nối trực tiếp với QL1 tạo thuận lợi cho giao thông cũng như cho đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Tăng quỹ nhà ở và các công trình dịch vụ xã hội khác cho dân cư trong khu đô thị và phụ cận.

Chương trình phát triển đô thị Duy Tiên ảnh 1

Quy hoạch khu đô thị mới Đồng Văn.

Khu vực phát triển đô thị dọc theo trục QL38A từ Đồng Văn đến Hòa Mạc. Diện tích đất tự nhiên 1963,20ha, dân số đến năm 2030 là 53.567 người. Với định hướng và nguyên tắc phát triển: Cải tạo, nâng cấp khu ở hiện hữu, đặc biệt là cảnh quan hai bên bờ sông Châu. Khu cơ quan hành chính, chính trị của huyện hiện hữu trước mắt giữ ổn định đến năm 2020, sau năm 2020 sẽ chuyển đến vị trí mới tại khu vực cận kề trung tâm cũ. Quỹ đất sau khi chuyển đổi dành cho việc phát triển các công trình tiện ích, dịch vụ của đô thị. Phát triển khu trung tâm hành chính mới của huyện (đô thị) Duy Tiên. Phát triển khu trung tâm TDTT cấp đô thị. Phát triển các khu nhà ở mới hiện đại, đồng bộ. Bảo vệ, tôn tạo cảnh quan các khu dân cư hiện hữu.

Khu vực phát triển đô thị Đọi Sơn - Châu Sơn - Tiên Phong (gắn với vành đai 5 vùng Thủ đô, giáp TP Phủ Lý). Diện tích đất tự nhiên 1.238,98ha, dân số đến năm 2030 là 34.804 người. Định hướng và nguyên tắc phát triển: Là một điểm du lịch văn hóa tâm linh, du lịch làng nghề truyền thống, trong đó cảnh đẹp của Núi Đọi, sông Châu, chùa Long Đọi Sơn, làng trống Đọi Tam và lễ hội Tịch Điền là các tài nguyên du lịch chủ yếu. Là khu đô thị có mật độ thấp, có cơ sở hạ tầng đồng bộ được phát triển dựa trên cơ sở gắn kết giữa đô thị mới và bảo tồn, chỉnh trang các khu dân cư hiện có gắn với dự trữ phát triển khu đại học mở rộng nằm ở phía Đông đường cao tốc tới Núi Đọi. Bảo tồn, tôn tạo và giữ gìn các công trình di tích, tôn giáo tín ngưỡng và kiến trúc dân gian có giá trị và các đặc trưng cảnh quan khu vực; Đầu tư nâng cấp kiến trúc nhà ở dân gian các làng xã, đảm bảo tính dân tộc và bản sắc địa phương; Phát triển công trình công cộng mới theo hướng kiến trúc xanh. Phát triển các trường đại học Công nghệ IT - Công nghệ sinh học và Công nghệ Nano. Khu này nằm toàn bộ bên phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Lộ trình đầu tư phát triển đô thị Duy Tiên được xác định như sau: Đầu tư khắc phục các tiêu chuẩn còn thiếu, còn yếu (theo tiêu chí đô thị loại IV được quy định trong Nghị quyết 1210/NQ-UBTVQH13) của đô thị Duy Tiên ở các lĩnh vực: Giao thông, chiếu sáng, thoát nước thải, nhà tang lễ, nghĩa trang, cảnh quan đô thị. Ưu tiên đầu tư xây dựng, bổ sung, cải tạo trỉnh trang đô thị tại thị trấn Hòa Mạc, thị trấn Đồng Văn, Yên Bắc, Hoàng Đông, Tiên Nội. Hình thành các dự án đầu tư xây dựng trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, các KCN có vai trò là động lực phát triển kinh tế - xã hội và phát triển các khu vực đô thị, dân cư trong đô thị. Tập trung cải tạo các khu dân cư hiện hữu, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị. Xây mới các khu vực phát triển đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, đồng thời tạo nên những khu vực cảnh quan hiện đại cho toàn đô thị.

Chương trình phát triển đô thị Duy Tiên ảnh 2

Nhà ở dọc đường Nguyễn Hữu Tiến, TT Đồng Văn.

Kế hoạch nâng cao chất lượng đô thị giai đoạn tiếp theo

Nhằm cụ thể hóa Chương trình phát triển đô thị Duy Tiên, UBND huyện Duy Tiên đề nghị cho phép triển khai ngay một số công việc thuộc phạm vi quản lý nhà nước về phát triển đô thị trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

Lập các quy hoạch phân khu: Khu vực phát triển đô thị (dọc theo phía Tây QL1A), quy mô khoảng 300ha. Khu vực phát triển đô thị dọc theo trục QL38A từ Đồng Văn đến Hòa Mạc, quy mô khoảng 1.000ha. Khu vực phát triển đô thị Châu Sơn - Tiên Phong (gắn với vành đai 5 vùng Thủ đô, giáp TP Phủ Lý), quy mô khoảng 700ha.

Lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị làm cơ sở để quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các chỉ tiêu chưa đạt và đạt thấp của tiêu chí hệ thống công trình hạ tầng đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị.

Theo Báo Xây dựng