Thị trường diễn biến tích cực những tháng đầu năm giúp công ty đạt lợi nhuận trước thuế hơn 30 tỷ đồng, tăng gần 160% so với cùng kỳ.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý I của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) cho thấy, doanh thu đạt 63,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 30,09 tỷ đồng, lần lượt tăng 62,24% và 156,9% so với cùng kỳ năm trước. Dịch vụ chứng khoán mang lại tỷ trọng doanh thu lớn nhất đạt (33,5 tỷ đồng); tiếp đến là hoạt động môi giới, đầu tư.

Nguyên nhân khiến doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh, theo đơn vị này là do diễn biến của thị trường chứng khoán Việt những tháng đầu năm chuyển biến tích cực. Ngoài ra, mảng ngân hàng đầu tư đã có những bước tiến khả quan thông qua hợp đồng với các đối tác lớn góp phần tăng trưởng cho mảng này tốt hơn so với các năm.

Hết quý I, công ty đã hoàn thành 20,58% kế hoạch doanh thu và đạt 30,09% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Năm nay, Chứng khoán Rồng Việt đặt kế hoạch lợi nhuận 100 tỷ đồng, dự kiến chi trả cổ tức năm tối đa 10% trên vốn điều lệ. 

Theo VnExpress