Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho biết, trong 5 tháng đầu năm, Công ty đạt doanh thu 152,96 tỷ đồng, tăng 76,9% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước trích lập dự phòng đạt 18,8 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ năm trước.
Chứng khoán MB: Doanh thu 5 tháng tăng 76,9%

Doanh thu các mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi của MBS tăng từ 1,5 - 9 lần so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu hoạt động môi giới tăng 1,5 lần, doanh thu dịch vụ ngân hàng đầu tư tăng 9 lần. Mảng môi giới vẫn đóng góp chính vào kết quả doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

Theo lãnh đạo MBS, với dự báo thị trường cuối năm 2016 có nhiều cơ hội đan xen với các yếu tố rủi ro từ thế giới, Công ty định hướng hoạt động kinh doanh dựa trên sự năng động đi đôi với quản trị rủi ro. Kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm dự kiến sẽ tích cực hơn so với nửa đầu năm. 

Theo ĐTCK