(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2020.
Bộ KH&ĐT yêu cầu các bộ, địa phương báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19. Ảnh: Lê Tiên

Bộ KH&ĐT yêu cầu các bộ, địa phương báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công chủ trì của trong quý I/2020.

Liên quan tới thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công chủ trì.

Đồng thời, đề xuất các giải pháp, đối sách cụ thể, phù hợp nhằm kịp thời ứng phó, hạn chế các tác động tiêu cực do dịch Covid-19 gây ra; ổn định, phục hồi sản xuất, kinh doanh; thực hiện các mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội quyết định.

Đối với tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2020, các đơn vị đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh (bao gồm sản xuất các sản phẩm chủ yếu) và phát triển các ngành, lĩnh vực; cập nhật kịch bản tăng trưởng các ngành, lĩnh vực chủ yếu. Trong đó, cần đánh giá đầy đủ diễn biến, tình hình thực hiện, các kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc, so sánh với cùng kỳ các năm trước; dự kiến các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu trong những tháng còn lại năm 2020.