Thành ủy Hà Nội vừa có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Thành phố. Ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo gồm 17 thành viên là lãnh đạo Thành phố, các sở, ban ngành và các đồng chí bí thư, chủ tịch các địa phương có khu chung cư.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra việc cải tạo chung cư cũ trên địa bàn TP. Hà Nội.

Chủ tịch Hà Nội làm Trưởng Ban Chỉ đạo cải tạo chung cư cũ ảnh 1

Ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng Ban Chỉ đạo cải tạo chung cư cũ

Trưởng Ban Chỉ đạo phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo. Giao Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố phân công cơ quan thường trực, xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Thành ủy hoặc UBND Thành phố để phục vụ công tác. Kinh phí của Ban Chỉ đạo do ngân sách thành phố đảm bảo theo quy định.

Phát biểu tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của Thành phố mới đây, ông Chu Ngọc Anh khẳng định, cải tạo chung cư cũ là nhiệm vụ hàng đầu được Thường trực Thành ủy xác định rõ và sẽ quyết tâm thực hiện bằng được trong nhiệm kỳ…

Nói về thực trạng cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thời gian qua, ông Bùi Tiến Thành - Trưởng phòng Phát triển đô thị (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, trên địa bàn Thành phố hiện có 1.579 chung cư cũ, hầu hết được xây dựng trong giai đoạn 1960 - 1992.

Chủ tịch Hà Nội làm Trưởng Ban Chỉ đạo cải tạo chung cư cũ ảnh 2

Hà Nội có 1.579 chung cư cũ, trong đó 401 chung cư cũ được kiểm định. Theo thống kê sau kiểm định, có 80 chung cư cũ nguy hiểm mức độ D

Qua nhiều thời kỳ, cải tạo chung cư cũ được UBND Thành phố quan tâm, Chính phủ cũng có Nghị quyết riêng để triển khai. Theo quy định, UBND cấp tỉnh thực hiện kế hoạch kiểm định chung cư cũ thuộc dạng nguy hiểm hết hạn sử dụng; chỉ lập kế hoạch cải tạo đối với chung cư cũ thuộc diện nguy hiểm cấp độ D. Đến nay, Thành phố đã triển khai 32 dự án cải tạo chung cư cũ. 18 dự án hoàn thành đi vào sử dụng, 14 dự án đang triển khai.

Thành phố đang hoàn chỉnh các cơ chế chính sách, giải quyết cải tạo chung cư cũ để đảm bảo mục tiêu an toàn cho người dân trên cơ sở lợi ích chung của người dân, Nhà nước và doanh nghiệp.

Hiện nay, đã có tổng số 401 chung cư cũ được kiểm định. Theo thống kê sau kiểm định, có 80 chung cư cũ nguy hiểm mức độ D. 2 chung cư cũ đã được cải tạo đưa vào sử dụng là C1 Thành Công và D6 Giảng Võ. Thành phố cũng đã bố trí đủ quỹ nhà tạm cư cho các hộ còn lại di dời.

Theo Tiền Phong