(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Dịch vụ vui chơi giải trí thể thao Hà Nội vừa công bố tóm tắt tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, vốn chủ sở hữu Công ty tính tới cuối quý II/2020 đạt 1.011 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Khu du lịch văn hóa Sóc Sơn

Phối cảnh dự án Khu du lịch văn hóa Sóc Sơn

Với hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 2,72 lần, nợ phải trả của Công ty là 2.749 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm chỉ đạt 0,959 tỷ đồng. Đây là con số khiêm tốn so với tổng tài sản hơn 3.000 tỷ đồng của Công ty.

Công ty CP Đầu tư Dịch vụ vui chơi giải trí thể thao Hà Nội là chủ đầu tư Dự án Khu du lịch văn hóa, nghỉ ngơi cuối tuần khu vực đền Sóc (Khu du lịch văn hóa Sóc Sơn) có quy mô 274,8 ha.