• Mời thầu gói thầu chống sét lưới điện hơn 110 tỷ đồng

    06/05/2021 08:00

    (BĐT) - Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung vừa phát hành hồ sơ mời thầu Gói thầu số 5 Cung cấp, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh chống sét van tại các trạm 220kV - 500kV thuộc Dự án Lắp đặt chống sét van tại các trạm biến áp 220kV - 500kV. Giá dự toán của Gói thầu là 111,015 tỷ đồng. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 4/5/2021 - 21/6/2021.

chuyên đề

Kết nối đầu tư