(BĐT) - Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 3 Cung cấp và vận chuyển cột thép thuộc Dự án Đường dây 500 kV đấu nối Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia. Gói thầu này áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi với giá dự toán 472,898 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo kết quả được Bên mời thầu công bố, có 4 nhà thầu trúng 4 lô thầu thuộc Gói thầu với tổng giá trúng thầu hơn 370 tỷ đồng. Cụ thể, Công ty CP Tập đoàn Thành Long trúng thầu Lô 3.1 Cung đoạn từ ĐĐ - G12A3 (tuyến 1), với giá trúng thầu 140,065 tỷ đồng. Liên danh Công ty CP Cơ điện miền Trung - Công ty CP Cơ điện Đại Dũng trúng thầu Lô 3.2 Cung đoạn G12A3 - ĐC + ĐP (tuyến 1), với giá trúng thầu 95,563 tỷ đồng. Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh trúng thầu Lô 3.3 Cung đoạn từ ĐĐ - G12A3 (tuyến 2), với giá trúng thầu 140,970 tỷ đồng. Liên danh Công ty CP Việt Vương - Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 trúng thầu Lô 3.4 Cung đoạn từ G12A3 - ĐC + ĐP (tuyến 2), với giá trúng thầu 95,737 tỷ đồng.

Các nhà thầu nêu trên đã từng trúng một số gói thầu trong ngành điện. Theo kết quả lựa chọn nhà thầu được các bên mời thầu công bố, Công ty CP Tập đoàn Thành Long hiện đang thực hiện một gói thầu tương tự gói thầu nêu trên. Đó là Gói thầu Cung cấp và vận chuyển cột thép (Lô 7.1: Cung cấp và vận chuyển cột thép từ ĐĐ - G6; Lô 7.2: Cung cấp và vận chuyển cột thép từ G6 - G11; Lô 7.3: Cung cấp và vận chuyển cột thép từ G11 - G16; Lô 7.4: Cung cấp và vận chuyển cột thép từ G16 - ĐC) thuộc Dự án Đường dây 500kV Tây Hà Nội - Thường Tín. Giá trúng thầu của Công ty CP Tập đoàn Thành Long là 154,874 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 đã trúng thầu Lô 6.1 của Gói thầu số 6 Xây lắp thuộc Dự án Đường dây 500kV đấu nối Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia, với giá trúng thầu 141,187 tỷ đồng.

Trong năm 2018, Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh đã trúng một số gói thầu có giá trị khá lớn như: Gói thầu Cung cấp và vận chuyển cột thép đường dây Trạm biến áp 220kV Thanh Nghị (đợt 1) và đường dây 220kV Nho Quan - Thanh Nghị (đợt 2) (giá trúng thầu 52,6 tỷ đồng); Gói thầu số 12 Cung cấp và vận chuyển cột thép cho đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm  (giá trúng thầu 57,4 tỷ đồng); Gói thầu số 7 Cung cấp và vận chuyển cột thép đường dây 220kV Pleiku 2 - An Khê (giá trúng thầu 98,32 tỷ đồng).

Vào tháng 7/2018, Liên danh Công ty CP Cơ điện miền Trung - Công ty CP Cơ điện Đại Dũng đã trúng Gói thầu 02-HH-HKH1 Cung cấp cột thép và bu lông neo thuộc Dự án Nâng tiết diện đường dây 110kV TBA 220kV Hòa Khánh - TBA 220kV Huế 1, với giá trúng thầu 28,789 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung cho biết, có 2 nhà thầu không được lựa chọn khi tham gia Gói thầu số 3. Theo đó, Liên danh Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam - Công ty CP Cơ khí và kết cấu thép Sóc Sơn không được lựa chọn do không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm theo quy định của Hồ sơ mời thầu. Công ty CP Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM cũng không được lựa chọn do có giá dự thầu cao hơn so với nhà thầu được lựa chọn.