(BĐT) - Công ty CP Thủy điện Thác Mơ (Bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây dựng, lắp đặt (EPC) thuộc Dự án Nhà máy Điện mặt trời Thác Mơ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Liên danh Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam - Công ty TNHH Kỹ thuật ứng dụng Việt Nam - Công ty CP Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin trúng thầu với giá 655,65 tỷ đồng, giảm 10% so với giá gói thầu (728,693 tỷ đồng). Nhà thầu phụ là Công ty CP Thương mại và Kỹ thuật năng lượng Việt Nam (thực hiện các hạng mục thí nghiệm).

Gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, có 4 nhà thầu tham dự thầu. Trong số 3 nhà thầu bị loại, Liên danh Công ty CP Thái Bình Dương - Công ty CP Điện lực LICOGI 16 - Công ty CP Cơ điện Đại Dũng - Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 1 không đạt ở bước đánh giá tính hợp lệ; Liên danh Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt Nam - Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Nga Sơn - Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 5 không đạt ở bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm; Liên danh Công ty CP SCI E&C - Viện Năng lượng trượt ở bước đánh giá tài chính.

Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam từng được công bố trúng 16 gói thầu khác trong hơn 4 năm qua. Trong đó, có những gói thầu trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty TNHH Kỹ thuật ứng dụng Việt Nam từng trúng 10 gói thầu. Công ty CP Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin được công bố trúng khoảng 50 gói thầu.