(BĐT) - Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tư vấn xây dựng Bửu Thành (Bên mời thầu) sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị (1,708 tỷ đồng) và Gói thầu Thi công xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị (121,628 tỷ đồng) thuộc Dự án Xây dựng mới trụ sở UBND quận Phú Nhuận (TP.HCM) trong quý IV/2016.

Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Phú Nhuận (chủ đầu tư), Dự án Xây dựng mới trụ sở UBND quận Phú Nhuận có tổng mức đầu tư hơn 136,778 tỷ đồng. 2 gói thầu nêu trên thuộc Dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước không sơ tuyển. Cả 2 gói thầu đều có thời gian thực hiện hợp đồng là 36 tháng.