(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam đang lên kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 7 gói thầu thuộc Dự án CRIEM1 DATP Quảng Nam - Phần xây lắp.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án CRIEM1 DATP Quảng Nam - Phần xây lắp có tổng mức đầu tư là 925,68 tỷ đồng, trong đó nguồn đối ứng là 231,42 tỷ đồng, vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) là 30 triệu USD.

Theo kế hoạch, 3 gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong quý III/2022, gồm: Gói thầu QN-CW01 Nâng cấp đường liên xã Trà Nam – Trà Linh, huyện Nam Trà My thuộc tuyến ĐH7.NTM (giá gói thầu là 65,531 tỷ đồng); Gói thầu QN-CW02 Nâng cấp đường liên xã Trà Tập - Trà Cang, huyện Nam Trà My thuộc tuyến ĐH3.NTM (96,307 tỷ đồng); Gói thầu QN-CW03 Nâng cấp đường Sông Trường - Trà Giác, huyện Bắc Trà My (271,639 tỷ đồng).

4 gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong quý IV/2022, gồm: Gói thầu QN-CW04 (113,716 tỷ đồng); Gói thầu QN-CW05 (189,792 tỷ đồng); Gói thầu QN-CW06 (31,709 tỷ đồng); Gói thầu QN-CW07 (8,262 tỷ đồng).

Các gói thầu đều áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.