(BĐT) - Từ nay đến cuối năm 2017, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu tư vấn thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống điều khiển giao thông hiện hữu phục vụ công tác điều hành giao thông đô thị.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Cụ thể, trong quý II, Trung tâm sẽ thực hiện chỉ định nhà thầu thực hiện 2 gói thầu tư vấn, gồm Gói thầu Tư vấn thẩm định giá thiết bị và Gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

Vào quý III/2017, Trung tâm sẽ tiếp tục lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Bảo hiểm công trình theo hình thức chỉ định thầu.

Trong quý IV/2017, 2 gói thầu còn lại sẽ được lựa chọn nhà thầu. Trong đó, Gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành áp dụng hình thức chỉ định thầu; còn Gói thầu Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành áp dụng theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Dự án Nâng cấp hệ thống điều khiển giao thông hiện hữu phục vụ công tác điều hành giao thông đô thị có tổng mức đầu tư hơn 249,999 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách TP.HCM. Dự án được chia thành 15 gói thầu, trong đó có 6 gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, các gói thầu còn lại đều áp dụng hình thức chỉ định thầu. Trong số các gói thầu đấu thầu rộng rãi, có 2 gói thầu mua sắm hàng hóa (Gói thầu Mua sắm và lắp đặt thiết bị; Gói thầu Mua sắm phần mềm, điều tra, xây dựng mô hình mô phỏng giao thông) và 1 gói thầu Tổng thầu EPC (thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình).