(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn số 1344/TTg-CN gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt khi mua dịch vụ kiểm soát thanh toán của Hiệp hội SWIFT.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công văn nêu rõ, xét đề nghị của NHNN tại Tờ trình số 81/TTr-NHNN ngày 17/7/2020 về việc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt khi mua dịch vụ kiểm soát thanh toán của Hiệp hội SWIFT, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5323/BKHĐT-QLĐT ngày 17/8/2020), Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc NHNN áp dụng lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với Gói thầu Mua dịch vụ kiểm soát thanh toán của Hiệp hội SWIFT.