(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh khai thác chợ dân sinh kết hợp bãi đỗ xe tại xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Dự án được xây dựng trên diện tích đất 3,3 ha. Sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án là 33,35 tỷ đồng, trong đó bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến 13,75 tỷ đồng; chi phí thực hiện lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu là 26,68 triệu đồng.

Dự án được tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Dự án được sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, vốn huy động và vốn vay của nhà đầu tư.

Thời gian thực hiện Dự án là 24 tháng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực. Dự kiến Dự án hoàn thành trong năm 2019.