(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng bãi đỗ xe tĩnh và công trình phụ trợ tại phường Đại Phúc và phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Dự án sử dụng quỹ đất 1,5 ha để xây dựng bãi đỗ xe tĩnh và công trình phụ trợ với các hạng mục công trình tuân thủ theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định của pháp luật hiện hành.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án là gần hơn 111,7 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện Dự án là 105 tỷ đồng, chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng là 6,7 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Hợp đồng Dự án là 2 năm. Tháng 6/2019 sẽ chính thức bắt đầu lựa chọn nhà đẩu tư Dự án theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.