(BĐT) -
Hệ thống một cửa quốc gia và Hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động tại sân bay Nội Bài giúp giảm thiểu chi phí và thời gian giải quyết các thủ tục. Nguồn Internet

Hệ thống một cửa quốc gia và Hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động tại sân bay Nội Bài giúp giảm thiểu chi phí và thời gian giải quyết các thủ tục. Nguồn Internet

Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định chính thức triển khai Hệ thống một cửa quốc gia đối với tàu bay nhập cảnh và Hệ thống quản lý giám sát tự động hàng hóa nhập khẩu đường hàng không, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài.

Từ cuối năm 2017, Cục Hải quan Hà Nội đã thực hiện thí điểm Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài. Đến nay, việc triển khai NSW và thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh đã giảm thời gian thông quan hàng hóa từ 3 giờ - 6 giờ xuống chỉ còn 10 phút.