(BĐT) - Nhiều chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực trong tháng 10/2020 như: Bán hàng xách tay có thể bị phạt đến 200 triệu đồng; Người dùng điện thoại được chủ động ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác; Phải nộp đến 339.000 đồng/lần khi cắt, cấp điện trở lại;...
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2020 ảnh 1