(BĐT) - Chính phủ vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 tại Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng 10/4.
Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng 10/4. Ảnh: Quang Khánh

Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng 10/4. Ảnh: Quang Khánh

Trong đó, Chính phủ đề nghị rút ra khỏi Chương trình 2 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vì cần có thêm thời gian để nghiên cứu, hoàn thiện.

Đối với việc sửa Luật Đất đai, nội dung còn một số vấn đề phức tạp, cần có thêm thời gian để nghiên cứu, chuẩn bị và đánh giá kỹ hơn, như các vấn đề: đất cơ sở tôn giáo; người nước ngoài mua nhà ở gắn liền với đất ở; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai; quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, kinh tế đất, tích tụ tập trung đất đai; căn hộ khách sạn, căn hộ văn phòng, nhà ở khách sạn…

Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu, phân tích, đánh giá toàn diện các quy định của Luật Đất đai hiện hành và định hướng sửa đổi Luật, trình Chính phủ sau năm 2020.

Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường, Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhất trí với đề nghị của Chính phủ đưa dự án luật này ra khỏi Chương trình để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện và cũng là để có thời gian đánh giá việc thực hiện Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường mới được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ 1/1/2019.