(BĐT) - Chiều 31/3, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV.
Chiều nay Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm các Phó chủ tịch Quốc hội

Chiều nay Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm các Phó chủ tịch Quốc hội

Tiếp tục chương trình nghị sự, sáng 31/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình miễn nhiệm 3 trong số 4 Phó chủ tịch Quốc hội đương nhiệm. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ là người chưa được trình miễn nhiệm lần này, do nhân sự được dự kiến bầu thay thế chưa phải đại biểu Quốc hội.

3 Phó chủ tịch Quốc hội được trình miễn nhiệm là bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển. Cả 4 Phó chủ tịch Quốc hội đều không tái cử Ủy viên Trung ương khoá XIII.

Theo chương trình, các đại biểu thảo luận tại đoàn trước khi bỏ phiếu kín tại hội trường trong phiên làm việc chiều cùng ngày. Kết quả kiểm phiếu cũng được công bố ngay sau đó.

Sau quy trình miễn nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số phó chủ tịch Quốc hội thay thế các vị trí nêu trên để Quốc hội tiếp tục bầu phó chủ tịch Quốc hội mới vào sáng 1/4.

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, 67 tuổi, người dân tộc Thái, quê quán tỉnh Sơn La. Bà Tòng Thị Phóng là Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội 5 khoá (từ khóa X đến khóa XIV); làm Phó chủ tịch Quốc hội 3 khóa (từ khóa XII đến khóa XIV).

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, 66 tuổi, quê quán Hà Tĩnh, là tiến sĩ luật. Ông Uông Chu Lưu là Ủy viên T.Ư Đảng 4 khóa (từ khóa IX đến khóa XII) và đại biểu Quốc hội 4 khoá (từ khóa XI đến khóa XIV), làm Phó chủ tịch Quốc hội 3 khóa (từ khóa XII đến khóa XIV). Tại Đại hội Đảng lần thứ XII, ông Uông Chu Lưu là một trong 5 trường hợp được giới thiệu tái cử “đặc biệt” vào T.Ư vì quá tuổi.

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, 63 tuổi, quê quán tỉnh Phú Thọ. Ông Hiển là Ủy viên T.Ư Đảng 3 khóa (X, XI, XII), đại biểu Quốc hội 3 khóa (XII, XIII, XIV). Ông Hiển được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội năm 2016.