Hoạt động kinh doanh chưa hồi phục nhưng PNC vẫn chia thưởng cho Hội đồng quản trị khiến lỗ sau thuế tăng đột biến.
PNC chia thưởng lớn cho thành viên cũ trong HĐQT và Ban kiểm soát theo nghị quyết đại hội cổ đông tổ chức trong quý IV/2017.

PNC chia thưởng lớn cho thành viên cũ trong HĐQT và Ban kiểm soát theo nghị quyết đại hội cổ đông tổ chức trong quý IV/2017.

Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông tổ chức vào cuối tháng 10/2017, công ty đã thông qua việc khen thưởng cho bà Phan Thị Lệ - cựu Chủ tịch HĐQT 5 tỷ đồng vì “có thành tích trong quản trị và điều hành công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, phát triển hệ thống bán lẻ nhà sách, giữ vững khoản đầu tư tại Công ty TNHH Truyền thông CJ CGV Việt Nam và những cống hiến đặc biệt trong suốt 35 năm làm việc tại công ty”.

Mỗi thành viên còn lại trong HĐQT nhiệm kỳ trước nhận thưởng 300 triệu đồng, ban kiểm soát nhận 200 triệu đồng. Khoản tiền thưởng được quyết định sau khi công ty nhận đơn từ nhiệm của toàn bộ thành viên HĐQT, trong đó có bà Lệ, trước thời điểm đại hội diễn ra một ngày.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính hợp nhất quý cuối năm 2017 vừa được Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam (mã CK: PNC) ghi nhận kết quả kinh doanh sa sút trầm trọng. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 151 tỷ đồng, giảm hơn 8% do cùng kỳ năm trước công ty phát sinh doanh thu đột biến từ bán nhà sách ở Đà Nẵng. Đơn vị bán lẻ ngành hàng sách, văn phòng phẩm và đồ lưu niệm tiếp tục dẫn đầu tỷ trọng đóng góp doanh thu với hơn 98%.

Trong khi doanh thu tài chính biến động nhẹ do điều chỉnh chiết khấu từ nhà cung cấp thì chi phí bán hàng lại tăng hơn 45 tỷ đồng, cộng thêm khoản lỗ từ công ty liên kết là Mega Phương Nam xấp xỉ 10 tỷ đồng nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của PNC âm gần 43 tỷ đồng, tăng ba lần so với cùng kỳ năm trước.

Cuối năm, công ty còn phát sinh chi phí sự kiện khách hàng và đóng cửa một số nhà sách hoạt động không hiệu quả. Đáng chú ý nhất là tiền chia thưởng cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát đẩy khoản mục chi phí khác lên gần 28 tỷ đồng.

Sau khi cộng gộp hàng loạt chi phí, công ty báo lỗ sau thuế lên đến 66 tỷ đồng. Lỗ cơ bản trên mỗi cổ phiếu theo đó giảm gần sáu lần so với cùng kỳ, lên mức 6.174 đồng.

Tổng giá trị tài sản của công ty tính đến cuối quý III xấp xỉ 514 tỷ đồng, giảm hơn 13 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm và gần phần nửa trong số này là hàng tồn kho. Nợ phải trả của công ty tiếp tục tăng lên 485 tỷ đồng, chiếm hơn 94% cơ cấu nguồn vốn.

Theo Vnexpress