(BĐT) - Tính đến hết ngày 6/12/2021, toàn ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) đã chi trả hơn 1.133 tỷ đồng để hỗ trợ cho người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Tính đến hết ngày 6/12/2021, toàn ngành BHXH đã chi trả hơn 1.133 tỷ đồng

Tính đến hết ngày 6/12/2021, toàn ngành BHXH đã chi trả hơn 1.133 tỷ đồng

Đây là thông tin vừa được BHXH Việt Nam cập nhật về kết quả triển khai Nghị quyết số 68, Quyết định số 23; Nghị quyết số 116, Quyết định số 28 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Cụ thể, toàn Ngành đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 832 đơn vị với 158.835 lao động tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền hơn 1.104,8 tỷ đồng tại 57 tỉnh, thành phố; xác nhận danh sách cho 2.772.958 lao động của 68.758 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách tại 63 tỉnh, thành phố.

Trong đó, 1.882.199 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 61.517 đơn vị; 552.221 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 5.347 đơn vị; 3.994 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 36 đơn vị; 82.733 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 1.025 đơn vị, được NSDLĐ vay vốn trả lương ngừng việc; 216.860 NLĐ được NSDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động) của 432 đơn vị; 34.951 NLĐ được NSDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với NSDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) của 228 đơn vị.

Đồng thời, ngành BHXH đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 12.454.842 lao động (trong đó: đang tham gia BHTN là 11.514.794 lao động; đã dừng tham gia BHTN 940.048 lao động) với tổng số tiền hỗ trợ là 29,464 nghìn tỷ đồng.