(BĐT) - Theo thông tin vừa được Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cung cấp, trong tháng 3/2019, ngành BHXH đã chi trả 31.848 tỷ đồng.

Tính chung cả quý I/2019, toàn ngành BHXH đã chi trả 71.852 tỷ đồng. Trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách là 10.720 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH là 37.442 tỷ đồng; chi Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 2.534 tỷ đồng và ước chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) là 21.155 tỷ đồng.

Về chi lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, trong tháng 3/2019, toàn Ngành đã giải quyết 10.561 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 34.046 người hưởng trợ cấp 1 lần; 935.967 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế trong 3 tháng đầu năm, giải quyết 30.352 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 142.134 người hưởng trợ cấp 1 lần; 2.662.515 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Về KCB BHYT, trong tháng, cả nước có khoảng 12,3 triệu lượt người KCB BHYT. Lũy kế 3 tháng đầu năm có 40,275 triệu lượt người KCB BHYT.

Về giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp, BHXH phối hợp cùng với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã giải quyết cho 22.703 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 3.367 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 3 tháng đầu năm, giải quyết cho 113.831 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 8.147 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.