(BĐT) - Kết quả nghiên cứu “Lập sơ đồ đầu tư sử dụng đất tại Tây Nguyên” do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức ngày 8/6, tại Hà Nội cho biết, giai đoạn 2016 - 2020, đầu tư cho sử dụng đất đai liên quan đến rừng ở khu vực Tây Nguyên vào khoảng 23.400 tỷ đồng. 
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, có khoảng 7.200 tỷ đồng (chiếm 31%) đầu tư phù hợp với các mục tiêu của Chương trình hành động quốc gia về REDD+ (NRAP).

Trong tất cả các khoản đầu tư theo kế hoạch sử dụng đất ở Tây Nguyên, có khoảng 28% đến từ các nguồn quốc tế và gần 72% đến từ các nguồn trong nước (chủ yếu là Ngân sách Trung ương và trái phiếu Chính phủ).

Bên cạnh đó, gần một nửa đầu tư cho giai đoạn 2016 - 2020 về sử dụng đất ở Tây Nguyên có liên quan đến nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 5,3% khoản đầu tư này được lên kế hoạch phù hợp với các mục tiêu NRAP và có rất ít đầu tư nhằm vào nông nghiệp bền vững.