(BĐT) - Ngày 22/5 tới, Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 5/6/2020.

Như vậy, với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành là 9,83 triệu cổ phiếu, Công ty dự kiến sẽ chi gần 11,8 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này.

Năm 2019, Công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 660,2 tỷ đồng, vượt 3,75% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 22,89 tỷ đồng, vượt 2,14% chỉ tiêu cả năm.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 647,5 tỷ đồng, giảm 5,47%; lợi nhuận trước thuế đạt 22,9 tỷ đồng, gần như không đổi so với thực hiện năm 2019.