(BĐT) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định xử phạt 60 triệu đồng đối với Công ty CP Vạn Phát Hưng do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
 
Chậm công bố thông tin, Vạn Phát Hưng bị phạt 60 triệu đồng

Cụ thể, Công ty CP Vạn Phát Hưng chậm công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM các tài liệu: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 số 04/2017/NQ-VPH ngày 23/3/2017 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2017/NQ-VPH ngày 18/7/2017; Quyết định vi phạm thuế số 4600/QĐ-CT ngày 27/9/2017; Quyết định số 280/QĐ-CCT ngày 15/1/2018.