(BĐT) - Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Theo đó, Công ty lên kế hoạch doanh thu năm 2020 đạt 2.441 tỷ đồng (tăng trưởng 5% so với năm 2019) và lợi nhuận sau thuế ở mức 400 tỷ đồng (tăng trưởng 2%).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Kết thúc quý I/2020, Công ty đạt 270 tỷ đồng doanh thu, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận ròng quý I cũng giảm 47% còn 42,2 tỷ đồng.

Trong tờ trình Đại hội đồng cổ đông, CenLand dự kiến sẽ chi 80 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 10% và trích cho các quỹ năm 2019 hơn 58 tỷ đồng. Thêm vào đó, HĐQT Công ty cũng trình Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung 1 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.