(BĐT) - Ngày 20/6, Công ty CP Cảng Đà Nẵng (mã chứng khoán: CDN) sẽ chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán vào ngày 30/6.

Như vậy, với 99 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 148,5 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Quý I/2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 265,3 tỷ đồng, tăng 40,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 75,2 tỷ đồng, tăng 7,4%. Lãi ròng trong quý đạt 60,2 tỷ đồng, tăng hơn 7%.

Năm 2021, Công ty đặt ra kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 970 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 280 tỷ đồng. Sau 3 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 27,4% kế hoạch doanh thu và gần 27% kế hoạch lợi nhuận.

Tổng tài sản tính đến ngày 31/3 đạt 1.735,4 tỷ đồng, tăng hơn 15 tỷ đồng so với hồi đầu năm.